Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief over de wetenswaardigheden van onze school.

 

Nieuwsbrief nieuw format
Vanaf nu zal de nieuwsbrief via de site en via de mail verspreid worden. Hiervoor wordt het mailadres gebruikt dat in Parnassys gekoppeld is aan de ouders/ verzorgers. Ik zal hem voor nu ook nog via Parro mailen. Als u merkt dat u geen nieuwsbrief ontvangt via de mail, stuur dan even een mail naar directiemontessori@stichtingquovadis.nl 
Ik zal dan het juiste mailadres in Parnassys zetten, zodat u voortaan op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes van de Almelose Montessorischool

Processierups in eikenbomen

Inmiddels zijn de rupsen weggehaald uit de bomen op het plein, maar in Almelo zweeft toch nog wel veel rond.

Hieronder de tips bij klachten van de gemeente Almelo.

Als u toch klachten heeft:

• Strip de geïrriteerde huid zo snel mogelijk met plakband

• Spoel daarna uw huid (en eventueel uw ogen) met lauw water

• Was de kleding die u droeg, het liefst op 60 graden

• Ga niet wrijven of krabben

• Smeer een zachte crème met menthol of Aloë Vera op uw huid

https://www.almelo.nl/eikenprocessierups

 

Nieuwe pleinregels

Zoals u misschien al wel hebt gehoord hebben wij nieuwe pleinregels. De afgelopen tijd zijn wij met elkaar bezig geweest om deze regels en pleingebruik eens flink onder de loep te nemen.

Dit ook vanuit Stichting LeerKRACHT. Ik heb hier al eens eerder iets over verteld. Om onze kwaliteitscultuur te verbeteren gebruiken wij deze techniek om "met elkaar samen elke dag een beetje beter te worden".

Om dit te realiseren hebben wij een leerling arena gehouden. Daarin zaten vertegenwoordigers vanuit iedere klas die, met input vanuit de klas, hun mening gaven over het buitenspelen. Aan de hand daarvan hebben wij, met terugkoppeling met het team en de overblijfkrachten nieuwe regels opgesteld. Deze regels zijn nu ingegaan. Over een tijdje gaan wij deze regels weer met elkaar evalueren en eventueel bijstellen. Op deze manier blijven wij ons continu ontwikkelen en verbeteren en vergroten wij de betrokkenheid van de leerlingen over onderwerpen die binnen de school spelen.

Van ons bestuur Quo Vadis:

Onderstaande heeft op het informatiebord gehangen:

Beste ouders en andere betrokkenen,
Al wonen we in de mooiste regio van Nederland, toch is het een zogenaamde krimpregio en worden er steeds minder kinderen geboren. Dat heeft ook gevolgen voor onze scholen. Om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kinderen te kunnen borgen (en zelfs nog te verbeteren), zijn Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis een onderzoek gestart naar een besturenfusie. Woensdag 17 april jl. heeft u hierover een brief ontvangen.

Door een besturenfusie ontstaat een grotere stichting. Meer omvang maakt het mogelijk in de toekomst de kwaliteit te borgen en de risico’s te beheersen: denk aan een eigen invalpool, interne opleidings- en doorgroeimogelijkheden voor onze medewerkers, eigen gedragsexperts, specialisten op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, digitale leermiddelen etc.

Op het karakter of de identiteit van de afzonderlijke scholen heeft de besturenfusie geen effect.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat een besturenfusie een positief effect heeft op ons onderwijs, willen we graag per 1 januari 2020  fuseren. Als er voor de zorgvuldigheid meer tijd nodig is, wordt die tijd genomen.

Werkgroepen

Op dit moment zijn vier werkgroepen de effecten van een fusie aan het onderzoeken:

1. Werkgroep Onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkelingen en identiteit

2. Werkgroep Medezeggenschap         

3. Werkgroep HRM

4. Werkgroep Financiën en facilitaire zaken                                  

De werkgroepen bestaan uit medewerkers en ouders uit de medezeggenschap van beide organisaties. Elke werkgroep heeft de opdracht zaken te onderzoeken, in kaart te brengen en er advies over te geven. Op onze website vindt u nieuwsbrieven met meer informatie.

Raadplegen ouders, verzorgers en medewerkers

Omdat we alle betrokkenen de gelegenheid willen geven vragen te stellen en aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen, organiseren we gezamenlijke inloopuren “Koffie & Cake”.

• op 17 juni hebben de werkgroepen hun inventarisaties en adviezen aan stuurgroep en projectgroep gepresenteerd.

• op vrijdag 28 juni 2019 om 15.00 uur is de 2e Koffie & Cake bijeenkomst op het kantoor van ROOS aan de Haarstraat 83 in Rijssen. U bent van harte welkom!

• vervolgens gaat Bureau Leeuwendaal op basis van al onze inventarisaties een FER (Fusie Effect Rapportage) opstellen.

• op donderdag 5 september om 15.00 uur is de 3e Koffie & Cake-bijeenkomst op De Wereldboom aan de Bosrand 6 in Almelo (Parkeren Manegeweg).

Op onze websites vindt u de meest recente informatie over het fusieproces:

-        https://www.stichtingquovadis.nl/nieuws/koffie-cake-inloopbijeenkomst-op-7-juni-2019/

-        https://stichtingroos.nl/samenwerking-quo-vadis-en-roos/

We ontmoeten u graag bij de Koffie & Cake-bijeenkomsten! U kunt uw vragen en aandachtspunten ook mailen naar secretariaat@roostwente.nl of e.korbeld@stichtingquovadis.nl.

Zomervakantie

Nog heel even en dan begint de zomervakantie. Iedereen heeft het afgelopen jaar weer hard gewerkt en nu kunnen we even uitrusten en genieten van een welverdiende vakantie.

De zomervakantie begint voor de leerlingen op vrijdag 12 juli. (studiedag)Op maandag 26 augustus begint het nieuwe schooljaar weer en zien we jullie graag allemaal weer terug op school.

Ik wil iedereen bedanken voor een fijn jaar en ik zie volgend jaar weer uit naar een prettige samenwerking!!!

Geniet van de vakantie en tot volgend schooljaar!!!

Namens het team,
Arlette van Wijhe

Almelose Montessorischool
Jan Janslaan 4
7602 VV Almelo
Tel: 0546 870924