Almelose Montessorischool
Home>Agenda>Koningsspelen

Koningsspelen

20 april

Vandaag zullen de verschillende groepen weer meedoen aan de koningsspelen. Op school en door heel Almelo zullen weer allerlei sportieve activiteiten ontplooid worden. Iedereen veel plezier.