Montessori basisschool

U wilt het beste voor uw kind. Een leerkracht die kijkt naar uw kind als uniek individu. U zoekt een prettige, kleinschalige school waar uw kind met plezier heen gaat en zich ontplooit tot een gelukkig, onafhankelijk en zelfstandig mens met zelfvertrouwen. Montessorionderwijs biedt dit allemaal!

Leer mij het zelf te doen

Agenda
Studiedag
Staking
1e verslag mee
Oudergesprekken
February 11Continue reading

Ieder kind straalt!

Facebook   

Vertrouwen Verantwoordelijkheid Verbinding

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences