Almelose Montessorischool
Home>Groepen

Groepen

Geen klassen maar groepen

Ook al staat het individuele kind centraal, ze moeten ook leren om samen te spelen en samen te werken. Op de Montessorischool wordt gewerkt met heterogene groepen.

De onderbouw (groep 1 en 2)

OB Henriët
OB Carina / Joke

De middenbouw (groep 3, 4 en 5)

MB Edith / Anne
MB Maureen / Anne

De bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

BB Hennie
BB Caline

De jongste leerlingen in een groep kijken met belangstelling naar wat de oudere leerlingen doen. Zoals een jonger kind opkijkt naar zijn grote broer of zus. Oudere kinderen leren blijvend rekening te houden met de jongeren. Ze kunnen hun kennis en vaardigheden aan de jongere klasgenoten laten zien en uitleggen. Op een natuurlijke manier leren kinderen zo van en met elkaar. Met hoofd, hart en handen. Daarbij komen sociale, cognitieve en creatieve aspecten aan bod, zonder daar de nadruk op te leggen.

“ Maria Montessori vindt dat kinderen niet allemaal gelijk hoeven te zijn. Niet allemaal in rijtjes, niet dat iedereen hetzelfde moet doen. Iedereen is anders ”   (middenbouw leerling)