Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Nieuwsbrief februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

vrijdag 17 februari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

  

Oudercommissie

De eerste vergadering van de Oudercommissie is geweest. In de OC hebben de volgende ouders zitting genomen : Manon Maarse, Miranda van Mook, Linda Kroeze, Marigje Janssen, Kim Leijsen en Esther Reinders. Het team wordt vertegenwoordigd door Bertje Fonts. Op vrijdag 3 maart staat de volgende vergadering gepland.

 

Nieuws vanuit de MR

Dalende leerlingaantallen en het ontbreken van financiële middelen om te kunnen investeren in de kwaliteit van het onderwijs waren voor ons belangrijke redenen om te fuseren met Stichting Quo Vadis. Inmiddels zijn we een jaar verder, goed om jullie deelgenoot te maken van onze ervaring binnen de nieuwe stichting.

Leerlingaantallen:

Veel scholen in Nederland worden geconfronteerd met dalende leerlingaantallen, daarin zijn wij dus geen uitzondering. Dit landelijk beeld doet zich namelijk ook in Almelo voor. Om die reden wordt er hard gewerkt aan een scholenvisie met als doel een zo breed mogelijk gevarieerd aanbod van basisonderwijs voor de lange termijn mogelijk te maken. Het voortbestaan van Montessorionderwijs in Almelo past wat ons betreft prima binnen de doelstelling van gevarieerd aanbod. Reden waarom we dit signaal ook duidelijk meegeven binnen de scholenvisie. Omdat stichting Quo Vadis hierin een stevige gesprekspartner is, voelen we ons in de huidige vorm beter vertegenwoordigd dan wanneer wij als zgn. éénpitter zouden opereren.

De kans bestaat dat er bij jullie rondom de Scholenvisie vragen leven. Als MR zullen we wellicht niet alle antwoorden hebben, maar schroom niet om daarover met ons in gesprek te gaan. Vragen die bij jullie leven kunnen ons immers ook weer nieuwe inzichten opleveren. Want uiteindelijk hebben we een gezamenlijk belang namelijk het behoud van Montessorionderwijs in Almelo.

Financiën:

Onlangs hebben we in de GMR kennis genomen van de begroting voor de komende jaren. De financiële situatie ziet er rooskleurig uit. De stichting is voldoende in staat om eventuele tegenvallers in de bedrijfsvoering zelfstandig op te kunnen vangen. Daarnaast wordt er extra budget vrijgemaakt voor vorming en opleiding en is er een innovatiefonds in het leven geroepen waarvoor scholen worden uitgenodigd om met inspirerende initiatieven te komen. Mooi om te zien dat financiële meevallers omgezet worden in herinvesteringen in kwaliteit van onderwijs. Aan ons de uitdaging om daar op een goede manier van mee te profiteren.

Namens de MR,

Peter Hut.

 

Voorlezen in de bieb

Nova Smit, de voorleeskampioen van onze school, heeft zaterdagavond 4 februari voorgelezen in de bieb. Ze deed het erg goed en had prima contact met haar publiek, waaronder haar eigen fans en Karin, haar juf.  Aniek uit Bornerbroek won die avond en mag voorlezen in Delden tijdens de volgende ronde.

 

EHBO cursus voor baby’s en peuters

Voor deze activiteit hebben zich weinig ouders / verzorgers opgegeven. Tóch kan op de hoogte zijn van deze handelingen héél zinvol uitpakken als een gevaarlijke situatie zich voordoet. In de Peuterhal hangt een opgavelijstje. U kunt zich nog opgeven aldaar. De EHBO avond zal dan – bij voldoende belangstelling-  ergens in maart/april plaatshebben.

 

Open Huis

Het Open Huis werd minder druk bezocht dan we hadden gehoopt. De stroomstoring die een groot deel van Almelo ontregelde, zal hier misschien mede oorzaak van zijn. Toen we goed en wel begonnen waren, werd het in school ook donker en al snel ook koud. Kaarsjes aan en gewoon verdergaan….. Iedereen die op de vrije zaterdag aanwezig was enorm bedankt!

Op woensdag 8 maart is de Landelijke Montessoridag en gaan we van 9.00 – 12.00 uur in de herkansing.

 

Maskerspel groep 7

Donderdag 9 feb. ging groep 7 op de fiets naar de Kaliber Kunstenschool voor “het Maskerspel”. En oooooo, wat was het koud op de fiets!

Tim en Kaj wilden er het volgende over kwijt:

‘We kregen een toneel les van Miriam Koetsier. Eerst gingen we in een kring staan. Eén iemand deed een beweging voor en iedereen moest het nadoen. Daarna moest je in een groepje van twee een masker opdoen en de emotie van het masker moesten we uitbeelden. Daarna gingen we in groepjes. Miriam vertelde een verhaaltje en wij moesten het uitbeelden. Daarna moesten we zelf groepjes maken en mochten we zelf een toneelstukje bedenken en uitvoeren. Toen gingen we nog een spelletje doen “Doe dit, Doe dat”. En toen gingen we alweer terug naar school. Het was een erg leuke les!

 

KWTO

De verduurzamingspremie die ik heb aangevraagd voor onze school bij het Kenniscentrum voor Wetenschap & Techniek Oost Nederland is gehonoreerd. We hebben een bedrag van

€ 1.000,–ontvangen! Dit bedrag wordt ingezet voor een techniekworkshop voor het team volgend schooljaar en de aanschaf van techniekmaterialen. Mooi meegenomen.

 

Schakers

Woensdag 9 feb. hebben Luit, Serhat, Bo en Oscar geschaakt om het Almelose schoolkampioenschap 2017. Het was allemaal goed georganiseerd in Wijkcentrum De Schelf en de jongens hebben het prima gedaan. Sportief en gezellig met elkaar. Ze zijn 5e geworden van de buurt! De middag werd begeleid door Jetty en Edith; zij deden het ook leuk.

 

Voetbal

Op de velden van PH achterin de Schelfhorst wordt op 29 maart gespeeld door groep 5/6. Zij spelen met 7-tallen. Op 5 april voetbalt groep 7/8. Jongens en gemengde teams met 11-tallen. Meisjesteams met 7-tallen. De finales zijn op 12 april. Er wordt gespeeld vanaf 14.30 uur. De teams worden samengesteld en doorgegeven aan het Sportbedrijf. Karin en Hennie begeleiden de voetballers.

 

Lunch en Traktaties

Graag geen extra snoeperijtjes, koeken, kaasstengels, worstjes etc. in de broodtrommels naast de boterhammen. Dit zorgt nl. voor discussie en betekent vooral in de kleutergroepen extra werk voor de overblijvers. Traktaties graag zo gezond en kleurstofarm mogelijk. Vriendelijk bedankt!

 

Italiaanse Weken

Vanaf 6 maart starten we met een schoolbreed project over Italië. Mamma Mia, dat wordt vást heel leuk en interessant. We sluiten het project af op woensdag 22 maart na schooltijd. U bent dan allemaal alvast van harte uitgenodigd!

 

Afrikaanse Dag

Voor alvast in de agenda’s: donderdag 1 juni wordt een feestdag. Zoals we altijd tegen het ‘einde’ van het schooljaar een feestje plannen. De groepen worden die dag overgenomen door kinderen en volwassenen van het kinderkoor Up4Us uit Oeganda. Er wordt gezongen, er worden workshops gedaan en het wordt vast een prácht dag met veel culturele uitwisselingen. Up4Us heeft al veel van zulke optredens verzorgd in Nederland. Ik heb er één bij mogen wonen in Deventer een paar jaar geleden. De dag wordt afgesloten met een optreden van al onze leerlingen met Up4Us en een Afrikaanse markt.

Dus, die middag graag even vrij roosteren vanaf een uur of 2. Nadere informatie volgt. Dit was vast even een opwarmertje.

Op youtube iets bekijken: “ Up4Us bij de Rank in Deventer”.  Het spettert ervan af!

Het geld wat wordt verdiend gaat mee naar Oeganda. Daar wordt een school voor 350 jonge kinderen mee gesteund en men is bezig met een Middelbare School; het ‘Hope of Youth College’ waar studenten een vak kunnen leren.

 

Namens alle collega’s wens ik iedereen een hele relaxte voorjaarsvakantie !