Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief juli

maandag 2 juli 2018

Nieuwsbrief juni 2018.

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Hierbij de nieuwsbrief en de aangepaste kalender van juli.

PR van onze school

Zoals u wellicht gemerkt hebt zijn we druk in de weer om onze school zo goed mogelijk op de kaart te zetten en veelvuldig gebruik te maken van de diverse media.  We hebben ons ten doel gesteld om maandelijks de pers te bereiken en zodoende onze naamsbekendheid te vergroten. Als we de balans opmaken kunnen we constateren dat dat doel gehaald  is.

Ook worden onze vernieuwde website en facebook veelvuldig bezocht.

Binnen het schoolgebouw worden er plannen ontwikkeld om de hal een facelift te geven.

De buitenkant van het gebouw is onlangs voorzien van grote borden met naam en logo van de school.

Naast de ouderavonden zijn er diverse activiteiten om ouders bij onze school te betrekken en te laten zien wat er binnen dit gebouw gebeurt.  Zo hadden we een aantal succesvolle open dagen en hebben we koffieochtenden.

Ook zijn er een aantal werkgroepen en commissies die zich bezighouden met allerlei zaken bij ons op school.

We hebben een marketingbureau in de hand genomen die samen met de PR-commissie een plan aan het maken is om het PR –gebeuren nog meer te gaan professionaliseren.

We verwachten dat dit er allemaal toe bijdraagt dat het leerlingenaantal de komende jaren gaat toenemen.

De eerste signalen zijn uiterst positief en hoopvol; We hebben een prima instroom  in groep 1 het komende schooljaar en we krijgen veel positieve reacties van ouders over onze school.


Klankenkaravaan
:

16 Juli is een datum om in uw agenda te zetten!! We gaan die dag het jaar muzikaal afsluiten met de Klankenkaravaan. Met de kinderen maken we een muzikale reis door de tijd. Rock ‘n Roll, robots, piraten….van alles komt aan de orde. De klankenkaravaan komt met alle groepen een act instuderen. Van half twee tot half drie is de voorstelling waarin de kinderen aan u de act laten zien. U bent van harte welkom. Kom op tijd, want dit wilt u niet missen.

Aansluitend nemen we onder het genot van een hapje en een drankje samen met u afscheid van juf Kristel.

Kika actie:

Wat hebben we een fantastische sportdag gehad! De kinderen hebben in circuitvorm een  reis om de wereld gemaakt. Bij elk land werd er een spel gespeeld zoals verkleedestafette, waterdragen,  ijsschotsenspel, kruiwagenrace, jeu de boules, steltlopen en nog veel meer. De groepen waren samengesteld met kinderen uit alle groepen. Het was heel leuk om te zien hoe de verschillende leeftijden met elkaar aan het spelen waren! Eén van de onderdelen was de Kika-sponsorloop.  De bult op klimmen, slalom om de bomen, onder touwen doordoor het zand  en de bult weer op….wat hebben de kinderen goed gelopen. We mogen dan ook trots zijn op het bedrag dat ze met elkaar hebben binnengehaald. Maar liefst €2830,- hebben we  kunnen bijschrijven op de rekening van Kika!!

Iedereen die heeft meegeholpen aan deze gezellige dag…BEDANKT!!

Privacybeleid;

In het kader van de nieuwe wet op privacy zijn alle scholen druk in de weer om maatregelen te treffen zodat we die wet zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.  We gaan zorgvuldig om met allerlei gegevens die we hebben en die u ons toevertrouwd.

U heeft een brief ontvangen waarin u kunt aangeven of er foto’s ed. geplaatst mogen worden op allerlei media.

We zullen hier zorgvuldigheid in betrachten en hopen dat u ons op de hoogte stelt als er iets niet naar wens gebeurt.

We gaan er ook van uit dat u als ouder hier rekening mee houdt en niet zonder toestemming foto’s, filmpjes etc. gaat plaatsen.

 

Directie Montessori

De situatie m.b.t Bea Plasmeijer is nog onveranderd. Ons bestuur is nog in gesprek met Bea om haar verdere toekomst te bespreken. Op dit moment kunnen we hier niet meer over mededelen. Mochten zich hier ontwikkelingen in voordoen, dan krijgt u het vanzelfsprekend van ons te horen.

Ondertussen hebben er wel sollicitatiegesprekken plaatsgevonden met een aantal interne kandidaten binnen ons bestuur voor de schoolleiding voor komend schooljaar. Dit heeft helaas nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. Vanzelfsprekend  blijven we u op de hoogte houden van mogelijke ontwikkelingen.

 

Tevredenheidsonderzoek: Scholen met Succes

Om de vier jaar worden er ouder en leerling tevredenheidsonderzoeken gehouden.

Alle scholen onder ons bestuur nemen voor de zomervakantie deze onderzoeken af.

Het onderzoek heet “Scholen met Succes”

U bent per email door dit bureau benaderd. U kunt nog deelnemen tot 4 juli als u dat nog niet heeft gedaan.

Zo gauw we de resultaten hebben zullen we dit intern bespreken en vanzelfsprekend met de MR en met alle ouders delen.

 

Schooltuin

De kinderen van onderbouw zijn al druk geweest in de schooltuin naast de school.  Er groeien en bloeien al veel planten waar straks vast weer lekkere dingen van gemaakt worden om te proeven. Ook aan de achterkant van de school is door de tuinouders samen met de kinderen heel veel ingezaaid. Elke dag heeft een andere groep de verantwoordelijkheid om de tuin te verzorgen. Vindt u het leuk om ook af en toe in de tuin te helpen, dan kunt u zich opgeven bij meneer Hennie.

 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Mocht u een zoon of dochter hebben die dit schooljaar of in het volgende schooljaar de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan willen we u vragen om contact op te nemen met ondergetekende of juf Joke om hem of haar in te schrijven. Mocht u andere ouders kennen die belangstelling hebben voor onze school dan kunnen we vanzelfsprekend een vrijblijvende rondleiding verzorgen.

We hopen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gesteld van een aantal activiteiten bij ons op school.

Met vriendelijke groet namens alle leerkrachten.

Paul Paalhaar, waarnemend directeur.