Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief juni 2017

dinsdag 20 juni 2017

Klassenindeling 2017 – 2018

Zoals u weet, werken we volgend schooljaar met 2 onderbouwgroepen ( groep 1 en 2), 2 middenbouwgroepen (groep 3,4 en 5) en 2 bovenbouwgroepen (groep 6,7 en 8).

De verdeling van leerlingen is met veel zorg gebeurd en meerdere keren met het voltallige team besproken.

Er kan op deze manier gewerkt worden volgens de Montessoriprincipes van o.a. heterogene groepen, waar ook de Nederlandse Montessorivereniging in hun kwaliteitseis naar streeft. En de groepen zijn evenwichtig samengesteld in zoveel mogelijk opzichten.

Voor groep 6 en 7 van Edith verandert er heel veel. Edith blijft op school, dus bevraagbaar voor collega’s en ze is ook bezig om een goede, warme overdracht voor deze leerlingen te maken.

De oudergesprekken n.a.v. het 2e verslag zijn op dinsdag 4 en donderdag 6 juli. Daar kunnen ouders aangeven of ze prijs stellen op een extra gesprek tussen Edith en de nieuwe bovenbouwleerkracht (Hennie of Karin). Daarvoor wordt dan een datum gepland en er zullen een aantal wenmomenten komen voor de leerlingen van Edith in hun nieuwe groepen.

Ook de kleuters die van Henriët naar de groep van Edith gaan worden gedegen overgedragen aan hun nieuwe juf.

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de groepsindeling.

 

ACTIE OP SCHOOL OP DINSDAG 27 JUNI; SCHOOL OPENT OM 9.20 UUR !

In bijgevoegde brief vindt u meer informatie over deze actie van POfront.

            

Schoolfoto’s

Denkt iedereen er aan om de schoolfoto’s te bestellen vóórdat de inlogcode die op het kaartje    van uw kind(eren) staat verlopen is ?

 

Streetwise

Voor de eerste keer heeft onze school meegedaan met dit ANWB programma voor basisscholen. Groep 1 en 2 hebben verkeerslessen gehad in hun eigen lokaal en de kleutergymzaal. Daar was een parcours voor ze uitgezet.

Groep 3 en 4 hebben verkeerslessen gehad in de grote gymzaal aan de Beverdamlaan. Daar waren auto’s, zebrapaden en verkeerslichten om situaties in het verkeer te kunnen bespreken.

Voor groep 5 en 6 was de hele Exoolaan afgezet. Zij hebben in een auto gereden en zélf mogen  remmen.

Groep 7 en 8 gingen onder begeleiding van de leerkracht (én Wilfried Finkers, de broer van…) op de fiets en op de elektrische step over het schoolplein, nadat ze in hun lokaal eerst een instructie   hadden gevolgd. Een geslaagde dag!

 

De Unicefloop

Unicefloop 2017  Schrijf alvast in je agenda voor het nieuwe schooljaar: vrijdag 6 oktober 2017 Unicefloop. Een gezellige middag in het Nijreesbos waarvan de sponsoropbrengsten voor Unicef zijn. Leerlingen van onze school doen jaarlijks mee aan deze sportieve doe-middag, samen met veel andere Almelose basisscholen. De editie van vorig jaar leverde ruim 12.000 euro voor Unicef op. Een prachtig resultaat met dank aan de Almelose basisschoolkinderen, en hun sponsors! De middag wordt volledig door ouders van de deelnemende basisscholen georganiseerd. We zoeken 1 ouder om te zorgen dat de deelname van de Montessorischool op termijn door kan gaan. De ouder die dit nu doet, Anke Wiegmans, (moeder van Tesselschade) gaat er na komend jaar mee stoppen. Het kost ongeveer 3 avonden en de middag van het evenement. Je organiseert de Unicefloop met een ervaren groep ouders. Meer weten?

Contact Anke via 06-  24556878.

    

Ouderbijdrage

De termijn voor het betalen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar 2016-2017 was in maart al verlopen. Toch is er een aantal ouders die ik nogmaals schriftelijk heb verzocht de ouderbijdrage z.s.m. te voldoen. In ieder geval voor het einde van juni, dan kan de administratie hiervan afgesloten worden. Met vragen kunt u natuurlijk bij mij terecht.

Bea