Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017

woensdag 24 mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017
 
Ouderavond 23 mei 2017

Gisteravond waren een 40-tal ouders/verzorgers op de Algemene Ouderavond aanwezig. Om de informatie met iedereen te delen nu de nieuwsbrief met dezelfde informatie. Het eerste deel van de avond is ingevuld door Peter Hut, aftredend voorzitter van de MR. Peter heeft de Montessorischool een grote dienst bewezen door het traject van de overdracht naar Stichting Quo Vadis positief kritisch en deskundig te volgen. We zijn allemaal erg tevreden over de stappen die zijn gezet en voelen ons welkom in deze grotere Stichting; dat heeft zéker voordelen. Peter werd bedankt voor zijn inzet met een bloemetje. Nicole Boertien neemt ook afscheid van de Medezeggenschapsraad, maar kon helaas niet aanwezig zijn vanavond. De nieuwe leden van de MR oudergeleding zijn Annemariken van Rutten (Nander, Fabian en Roelof Klooster) en Annemarie Been (Floor en Tim Pannekoek).

Daarna heb ik verteld hoe we gaan werken volgend schooljaar 2017 – 2018. We hebben dit jaar een grote groep schoolverlaters; maar liefst 24 leerlingen. Er is –landelijk- sprake van krimp in het aantal basisschoolleerlingen. Ook onze school heeft hier mee te maken. We hebben van het Quo Vadis bestuur toestemming gekregen om ondanks het lagere leerlingenaantal tóch te mogen werken met 6 groepen. Er hoeft dus niemand uit het personeelsbestand af te vloeien; alle teamleden blijven hier op de Montessorischool aan het werk.  Daar zijn we super blij mee ! Echt een voordeel van een groter bestuur.

We gaan na de zomer werken met : 2 onderbouwgroepen (groep 1 en 2) bemand door Henriët Hubbelmeijer en Edith van Asma   2 middenbouwgroepen (groep 3,4 en 5) bemand door Jetty Loonstra / Maureen Textor en Kristel Koebrugge/ Bertje Fonts 2 bovenbouwgroepen bemand door Hennie Hooijman en Karin Veldscholte. Edith heeft veel zin om de switch naar de onderbouw te maken en heeft eerder ook in een Montessorionderbouw gewerkt. Maar ze moet afscheid nemen van haar oude groep….. Voor de leerlingen uit groep 6 en 7 van Edith verandert er na de zomer dus veel. Een andere leerkracht, een andere groep.

Ook de kleuters van Henriët gaan een flinke verandering tegemoet. De oudste kleuters gaan richting de middenbouw, groep 3. De jongere kleuters worden –voor een deel- in de nieuwe kleutergroep van Edith geplaatst. Zo ontstaan er wel mooie kleine kleutergroepen, zodat er vanaf de onderkant voldoende ruimte is voor instroom. Want, we moeten groeien ! Daar heb ik iedereen voor nodig. Positieve uitstraling, positieve berichten van ouders en natuurlijk leerlingen die met plezier naar school gaan.  Met ouders / verzorgers van leerlingen die veranderen gaan we zorgvuldig om. Er zal een warme overdracht plaatsvinden tussen Edith en de ontvangende nieuwe leerkrachten. Wanneer ouders / verzorgers hierbij aanwezig willen zijn, kunnen zij dat aangeven t.z.t. Edith wil graag kennismaken met de ouders van haar nieuwe kleuters en spreekt al haar nieuwe leerlingen gedegen door met Henriët. Binnenkort gaan we verder met de indeling van de leerlingen voor het nieuwe schooljaar.  Op woensdag 12 juli staat onze jaarlijkse wisseldag gepland.
Studie Hoogbegaafdheid

Edith gaat een studie Hoogbegaafdheid volgen, misschien dat ze door het Bestuur hier in gehonoreerd wordt en haar deskundigheid met andere Quo Vadis onderwijzers mag delen. Dan werkt Edith 3 dagen in de onderbouw en 1 dag voor St. Quo Vadis.

Schoolfotograaf

De foto’s die in april werden gemaakt zijn mooi gelukt. Uw kind heeft een inlogkaart gekregen. Vanaf 17 mei staan de portretfoto’s en de klassenfoto’s op de site van de schoolfotograaf Backxpositief.; zie inloggegevens. U kunt thuis in alle rust leuke producten met de afbeelding van uw kind(eren) uitkiezen. Niet vergeten s.v.p. !
 
KIKA / (Kinderen Kankervrij)

Doris en Madelyne bedanken iedereen die flessen heeft ingeleverd voor de KIKA actie van deze 2 leerlingen. Ze stoppen met inzamelen en hebben ruim € 110,– bij elkaar verdiend.

Foto’s op Facebook

Op school weten we wie er wél en wie er niet met foto op de website mogen en heel soms gaat dat ook nog fout. Ouders die foto’s van schoolactiviteiten maken en deze delen op Facebook of Instagram moeten zich realiseren dat ze misschien foto’s publiceren van leerlingen waarvan de ouders hebben aangegeven dit niet te willen. Graag met grote terughoudendheid, (liever geen) foto’s van andere leerlingen in het openbaar delen s.v.p.
 
Herinnering ouderbijdrage
Een twintigtal ouders heeft afgelopen week een herinnering gekregen om de ouderbijdrage te voldoen. Om administratieve rompslomp te voorkomen het verschuldigde bedrag graag z.s.m. overmaken op rek.nr. NL24RABO 0381 3801 49 o.v.v. de namen van uw kinderen.
 
Edu, het eendje

Elynn (gr 2) en haar tante Anne Knappstein worden hartelijk bedankt voor het verzorgen van de mooie (cello) muziekvoorstelling in groep 1 en 2 op woensdag 10 mei jl. Iedereen heeft er van genoten en ook veel over muziekinstrumenten geleerd. Geweldig !

Luizen

Begin deze maand leek er een grootschalige uitbraak van hoofdluis te zijn op school. De luizenwerkgroep is er weer druk mee geweest. Iedereen is een keer extra gecontroleerd. Er zijn briefjes meegegeven aan leerlingen met oude of nieuwe neten. Leerlingen met levende luizen op het hoofd moesten opgehaald worden. De luizenproblematiek gaat ons allemaal aan. De één besmet de ander, enz. enz. en dan is het einde zoek Ouders / verzorgers hebben hierin echt een verantwoordelijkheid. Kinderen met luizen moeten behandeld worden en nog 2 weken dagelijks (!) zorgvuldig gekamd. De leden van de luizenwerkgroep zijn van harte bereid om u bij vragen te adviseren. Maak daar gebruik van !  Eric Cornelissen, Bertiene Trienen, Annemariken van Rutten en Leonie de Groot.

Afrikaanse Dag

Donderdag 1 juni starten de optredens en de Afrikaanse markt om 14.25 uur. Jullie komen toch allemaal ?? En neem vooral allerlei leuke mensen mee !
 
Expositie Erve Noordik
Alle peuters en kleuters van IKC Noorderkwartier zijn bezig met een kunstthema rondom het beeld van Janny Brugman in het plantsoen achter de school. Het beeld heet ‘Moeder en Kind’ Het kunstthema heet ‘Ik & Mama’ Op donderdag 8 juni van 15.00 – 17.00 uur kunt u alle kunstwerken van de peuters van 3 peutergroepen en de kleuters van 4 basisscholen bewonderen. Doen !!
De medezeggenschapsraad
Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR adviseert de leiding van de school en daarnaast heeft de leiding van de school ook voor diverse besluiten de instemming van de MR nodig. In de medezeggenschapsraad hebben zowel personeelsleden van de school als ouders zitting.
Omdat de ouderleden van de medezeggenschapsraad, te weten Peter Hut en Nicole Boertien hebben aangegeven na de zomer te willen stoppen met hun werk voor de medezeggenschapsraad, hebben er vorig jaar nieuwe verkiezingen plaatsgevonden. Er hebben zich toen twee nieuwe leden aangemeld, te weten Annemarie Been en Annemariken Klooster. Zij hebben het afgelopen jaar meegelopen met de medezeggenschapsraad. Ook hebben zij de cursus medezeggenschap van Quo Vadis afgerond. Inmiddels heeft Annemarie Been de taken van het secretariaat van Nicole Boertien overgenomen. Na de zomervakantie zal Annemariken Klooster de taken van voorzitter Peter Hut overnemen.
In deze nieuwsbrief willen wij ons graag aan u voorstellen.
Annemarie Been
Ik ben de moeder van Tim (bovenbouw Edith) en Floor (middenbouw Kristel/Bertje). Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, intern begeleider, plusgroepcoördinator, ambulant begeleider en ben nu werkzaam als onderwijsbegeleider voor het Samenwerkingsverband VO, regio Almelo. In mijn huidige functie zorg ik er samen met mijn collega’s voor dat een leerling op een zo goed mogelijke manier passend onderwijs krijgt, door tegemoet te komen aan zijn of haar onderwijsbehoeften. Door deze ervaring denk ik een positieve en waar nodig kritische bijdrage te kunnen leveren in mijn rol als lid van de oudergeleding van de MR.
Annemariken Klooster
Ik ben de moeder van drie zonen, te weten Roelof (bovenbouw Edith), Fabian (middenbouw Kristel/Bertje) en Nander (onderbouw). Van 1997 tot en met 2013 ben ik werkzaam geweest als advocaat. In 2014 heb ik, om meer tijd te kunnen vrijmaken voor mijn gezin, een stapje teruggegaan en ben ik werkzaam als jurist bij mijn eigen adviesbureau, Adviesburo Van Rutten. Thans leg ik mij toe op het Sociaalverzekeringsrecht, Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht. Ook heb ik inmiddels de nodige ervaring opgedaan in het onderwijsrecht.
M et mijn juridische achtergrond verwacht ik een vruchtbare en zo nodig, ook kritische bijdrage te kunnen leveren aan de medezeggenschapsraad
In de nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de zaken die spelen in de medezeggenschapsraad. Er wordt ongeveer 6 keer per jaar door de medezeggenschapsraad vergaderd. Deze data staan ook vermeld op de maandkalender.Wij zouden het fijn vinden als jullie ons ook weten te vinden, mocht je iets besproken willen hebben binnen de MR. Dit omdat wij jullie als ouders van de Montessorischool vertegenwoordigen in de MR. Je kunt ons direct aanspraken op het schoolplein of via het emailadres van de MR: Mr.montessori.almelo@gmail.com