Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Notulen oudercommissie

Notulen oudercommissie

vrijdag 9 november 2018

Op 7 november heeft de oudercommissie weer een vergadering gehad. De notulen kunt u hier teruglezen.

Input voor de volgende vergadering graag aanleveren voor 23 november.