Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Notulen oudercommissie

Notulen oudercommissie

dinsdag 10 september 2019

Op 9 september heeft de oudercommissie weer een vergadering gehad. De notulen kunt u hier teruglezen.