Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

maandag 21 januari 2019

Nieuwsbrief december 2018.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij de nieuwsbrief over wetenswaardigheden van onze school. 

Nieuwe conciërge

Misschien heeft u hem al gezien, maar we hebben binnen het conglomeraat Almelo een nieuwe conciërge. Zijn naam is Wilbert en hij zal vanaf januari structureel een aantal dagen bij ons op school aanwezig zijn. Welke dagen en tijden zijn nu nog niet helemaal bekend. Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee, want het geeft ons weer wat extra ondersteuning. Hij zal eerst vooral ingezet worden op de Wereldboom en op de Montessori basisschool. 

Taal Doen!

Op woensdag 28 november was de inloopochtend van onze nieuwe taalmethode Taal Doen! Het was een geslaagde ochtend waar veel ouders zich ingezet hebben om deze taalmethode beter te leren kennen en om samen met de kinderen een aantal opdrachten te doen. We hopen dat u op deze manier nog beter weet waar uw kind in de klas mee bezig is. Wij vonden het zeker voor herhaling vatbaar.

Vervolginformatie betreffende de inning van de ouderbijdrage 2018-2019

Het stond ook al in het Parro bericht, maar ook nog even via deze weg. Zoals in een eerder bericht vermeld, gaat de organisatie van het innen van de ouderbijdrage veranderen. In de MR is besloten dat er een “Stichting Vrienden van” wordt opgericht die de ouderbijdragen gaat beheren en verantwoorden. In het bestuur komt de directie, een lid van de oudergeleding van de MR en een ouder/ verzorger van een schoolgaand kind.

Dit bestuur zal het vaststellen van de hoogte en de inning van de ouderbijdragen op zich nemen en jaarlijks verantwoording afleggen naar de ouders. Omdat het oprichten van de stichting en haar statuten iets langer duurt dan verwacht, zal het vaststellen van de hoogte en het innen van de ouderbijdragen voor schooljaar 2018-2019 ook wat vertraging opleveren. We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van  2019 in gang gezet wordt.

We willen u erop attenderen dat er in het eerste kwartaal van 2019 een inning zal plaatsvinden, waarna het jaarlijks in september wordt gedaan. Wilt u dus rekening houden met een inning voor schooljaar 2018-2019 begin 2019 en de inning voor schooljaar 2019-2020 in september 2019? 

Knutselcircuit

OP woensdag 12 en vrijdag 14 december zijn de knutselochtenden voor de kerstmarkt. Dit is van 8.30 tot 12.00 uur. De docenten hebben weer leuke knutsels bedacht om met de kinderen in circuit vorm te gaan doen. Het gemaakte werk komt te koop op de kerstmarkt. Voor aankomende vrijdag zoeken we nog ouders die willen helpen met de houtknutsel. Alles is voorbereid, dus het gaat echt om het begeleiden. Kunt u nog, wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven aan Edith of Maureen? 

Kerstdiner

Op woensdag 19 december is het kerstdiner op school. Bij de lokalen hangen intekenlijsten om je voorkeuren aan te geven voor wat je wilt maken. (voor-, hoofd- of nagerecht) Maak geen hoeveelheid voor de hele klas, maar voor ongeveer een stuk of 5-6 kinderen. Anders blijft er echt veel te veel over. De tijden van het kerstdiner zijn voor de bovenbouw en middenbouw 17.00-19.00 uur en de onderbouw 17.00-18.30 uur. 

Kerstmarkt

Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie is de kerstmarkt. Op de kerstmarkt worden alle gemaakte knutsels van de kinderen verkocht. Vanaf 10 uur begint de kerstmarkt. Dit jaar kunnen ouders als ze willen het werk van hun eigen kind kopen. Hier wordt rekening mee gehouden.

Ouders kunnen zelf ook weer hapjes maken en dit verkopen op de kerstmarkt. Hiervoor komt nog een briefje jullie kant op. We hopen dat het weer een drukke, gezellige boel wordt binnen en op het plein en dat iedereen geniet van een hapje en een drankje. De opbrengst van de kerstmarkt komt dit jaar ten goede aan de dierenambulance.

Dierenambulance

De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan de dierenambulance. Morgen 11 december komt de dierenambulance op school om het één en ander te laten zien.

Kerstvakantie

De kerstvakantie is van zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019. We wensen jullie fijne feestdagen toe en een fantastisch oud en nieuw!!!

Koffiemoment / nieuwjaarsbijeenkomst

Om het nieuwe jaar met elkaar in te luiden zal er op maandag 7 januari 2019 vanaf half 3 een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd worden. We hopen dan met jullie te kunnen proosten op een mooi 2019.

BHV

Op donderdag 13 december gaan juf Maureen, juf Edith en juf Caline weer naar de BHV cursus. Voor deze dag is vervanging geregeld en zal juf Marieke in de klas bij Edith staan en in de klas van juf Caline zal Juf Maaike vervangen. 

Studiedagen 2018-2019: alle leerlingen zijn dan vrij

  • Maandag 29 oktober 2018
  • Maandag 25 februari 2019
  • Maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019
  • Maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019
  • Vrijdag 12 juli 2019