Almelose Montessorischool
Home>Nieuwsbrief>Nieuwsbrief februari

Nieuwsbrief februari

woensdag 21 februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018.

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Hierbij de nieuwsbrief over wetenswaardigheden van de afgelopen en de komende maand.
Tevens is er weer een kalender bijgevoegd. Beide documenten zijn binnenkort ook terug te vinden op de website.

Ziekte
Zoals op alle basisscholen in Nederland is ook onze school niet geheel ontkomen aan de griepgolf.
Gelukkig zijn de gevolgen voor de leerlingen zeer beperkt gebleven door de geweldige inzet van alle leerkrachten.
Helaas zijn er nog geen positieve ontwikkelingen te melden omtrent het ziekteproces van juf Bea Plasmeyer. Zij is op dit moment nog niet in staat om schoolse zaken op te pakken en we wensen haar dan ook veel beterschap toe.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Mocht u een zoon of dochter hebben die dit schooljaar of in het volgende schooljaar de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan willen we u vragen om contact op te nemen met ondergetekende of juf Joke om hem of haar in te schrijven. Mocht u andere ouders kennen die belangstelling hebben voor onze school dan kunnen we vanzelfsprekend een vrijblijvende rondleiding verzorgen.

Schooltijden
Zoals u allen weet, is de aanvangstijd bij ons op school 8.30 uur. Om 8.25 uur gaat de bel en zijn de leerkrachten in de klas om uw kinderen welkom te heten. Als iedereen zich aan deze tijd houdt kunnen we om 8.30 uur met de les beginnen en gaat er geen kostbare lestijd verloren. Ik wil hierbij dan ook een dringend beroep op u doen om deze tijden na te leven. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan dat vanzelfsprekend na schooltijd en niet voor
schooltijd.

Open huis
Op zaterdag 17 februari van 11.00 tot 13.00 uur hebben we weer Open huis gehouden gericht op nieuwe ouders en kinderen. Ook de peuteropvang was open en kon worden bezichtigd De opkomst was prima en we hebben een groot aantal nieuwe ouders mogen rondleiden. Zij kregen op deze manier een prima indruk van onze school. Ik wil hierbij alle collega’s, leerlingen ouders en andere vrijwilligers bedanken voor een zeer geslaagde dag.

Afscheid juf Alie
Op donderdag 15 februari heeft juf Alie afscheid genomen van de Montessori peuterspeelzaal enkinderopvang. Ook de pers was hierbij aanwezig. Er waren veel belangstellenden die op gepaste wijze afscheid van haar hebben genomen. Juf Alie heeft zich 35 jaar met hart en ziel ingezet voor de jongste leerlingen. We willen haar langs
deze weg bedanken voor alles wat ze voor onze school heeft betekend en wensen haar veel geluk en gezondheid toe voor de toekomst.

Landelijke Montessoridag
Op woensdag 21 maart is er weer een landelijke Montessoridag. Op deze dag zijn alle ouders en andere gasten van harte welkom tijdens de lessen van de leerlingen. Zodoende krijgt u allen een mooi beeld omtrent het Montessori onderwijs en het lesgeven aan uw kind. We hopen u allen op deze dag te mogen verwelkomen.

Erasmus Technasium Award 2018
Dit jaar doen we voor de eerste keer mee aan de Erasmus Technasium Award. Zeven kinderen uit groep 8 van Caline en Hennie werken aan dit project. Het project wordt elke vrijdagochtend begeleid door Edith. Vanuit het Erasmus komen er die ochtend ook twee studenten uit 4 VWO die de kinderen ook tips geven en op weg helpen tijdens de opdrachten.  Dit jaar hebben we een opdracht gekregen vanuit het bedrijf VDL om twee opblaasbare domes
(iglo)in te richten die VDL kan plaatsen op informatieve bijeenkomsten. 4 April zullen onze kinderen en de kinderen van de andere vier basisscholen die meedoen, een presentatie houden bij VDL. Dit mogen ze op hun eigen manier vormgeven. In de hal van de school kunt u al wat werk van de kinderen bekijken. Het is erg leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen ermee aan het werk zijn. Samenwerken, overleggen, creatief zijn, informatie zoeken en nog veel meer andere werkvormen komen aan de orde. Super leerzaam en uitdagend! Als kersje op de taart komen we binnenkort ook in de krant (Tubantia). De fotograaf is afgelopen vrijdag al geweest om mooie foto’s te maken.
We hopen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gesteld van een aantal activiteiten bij
ons op school.
Ik wens u namens alle collega’s een fijne krokusvakantie.

Met vriendelijke groet namens alle leerkrachten.
Paul Paalhaar, waarnemend directeur.