Almelose Montessorischool
Home>Nieuwsbrief>Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief maart

woensdag 28 maart 2018

Nieuwsbrief maart 2018.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij de nieuwsbrief over wetenswaardigheden van de afgelopen en de komende maand.

Ouderavond 20 maart
Deze ouderavond werd georganiseerd om ouders meer informatie te geven rondom de laatste veranderingen. Het is duidelijk dat ouders met zorgen en vragen zitten en deze avond hadden ouders de gelegenheid om aan de directie Paul Paalhaar en bovenschoolse directeur Louis van Stiphout vragen te stellen. De opkomst was groot. Ouders gaven deze avond aan dat ze graag duidelijke en meer structurele informatie willen over de plannen die Quo Vadis met de Montessorischool heeft. Louis van Stiphout gaf aan dat Quo Vadis de komende jaren gaat investeren om de school weer gezond te krijgen. Het leerlingaantal moet omhoog. Als enige Montessorischool hebben we zeker bestaansrecht. Momenteel wordt er heel veel aan PR gedaan om de school weer op de kaart te zetten. We hebben al meerdere malen de pers gehaald met allerlei activiteiten. Via het Almelo’s weekblad hebben we onze nieuwe folder laten verspreiden in Almelo en omstreken. We kijken terug op een goed bezochte Montessoridag waar we gelukkig ook weer veel nieuwe ouders hebben kunnen rondleiden. We zijn ook bezig om onze kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Het prachtige Montessorimateriaal blijft centraal staan. We gaan ons als team wel verdiepen in hoe we die materialen kunnen aanvullen en vernieuwen. Na de zomervakantie willen we schoolbreed starten met het nieuwe Montessori taal materiaal Taal: Doen! Voor meer informatie kunt u eens een kijkje nemen op de site www.taaldoen.nl.
Verder kwam de invulling van de klas van juf Kristel aan bod. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend. Zeker is dat er niet meer dan 2 leerkrachten voor de groep komen.
Gelukkig hebben we de avond kunnen afsluiten met veel positieve opmerkingen! Heel fijn dat u zo goed meedenkt en meepraat. Wij kunnen het niet alleen. We hebben u hierbij hard nodig!

Landelijke Montessoridag 21 maart
Dit was echt een dag om in te lijsten. Wat een geweldige opkomst van ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden en bekenden! We begonnen de dag op het plein met het zingen van het Montessori-lied. Alle bouwen hadden een eigen stukje om te zingen. Op onze facebookpagina (Almelose Montessorischool)kunt u een filmpje van dit lied bekijken. Daarna was er een koffiemoment voor onze bezoekers. Ouders hadden heerlijke hapjes verzorgd voor bij de koffie, en er waren ook nog door de kinderen gemaakte koekjes. Toen was het tijd om de klassen te bezoeken. Wat was iedereen enthousiast. De kinderen lieten zien waar zij trots op waren, en de bezoekers keken vol bewondering mee. Deze dag waren er ook heel veel nieuwe ouders gekomen om de school te bezoeken. Wat fijn dat zij de prettige sfeer hebben kunnen voelen vandaag. In de hal waren veel kinderen die hun talenten lieten zien en horen. Bij de muziekles van juf Astrid werd volop meegezongen. Kortom: een mooie dag waarbij u even heeft kunnen meekijken in de Montessori-keuken. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar! Iedereen bedankt voor het laten slagen van deze mooie dag!

Communicatie
U ontvangt via twee kanalen informatie over de school.
1. via PARRO: u wordt als nieuwe ouder via een mail uitgenodigd om deel te nemen aan PARRO. U moet dan de app downloaden op uw telefoon of tablet. Via PARRO
krijgt u informatie over schoolse zaken, maar ook over leuke weetjes die spelen in de klas van uw kind. Mocht u nog niet aangemeld zijn, vraag gerust bij de leerkracht hoe het werkt.
2. via MAIL: u krijgt maandelijks de nieuwsbrief en de kalender via de mail. Deze kunt u ook altijd terugvinden op onze website. Mocht u geen mail ontvangen van school horen wij dat graag!

Uiteraard kunt u ook informatie vinden op onze website en onze facebookpagina.

Oudercommissie
In de hal bij de achterdeur hangt een informatiebord van de oudercommissie. Daar vindt u ook intekenlijsten als u eens ergens mee wilt helpen. Op dit moment doen we een oproep naar tuinouders, thema versierouders en luizenouders. Wilt u helpen? Dan kunt u zich middels die lijsten opgeven of even contact opnemen met iemand van de oudercommissie. Alvast bedankt.

Het MR prikbord hangt bij de trap naar de kleuters.

Peuteropvang
Binnen ons schoolgebouw hebben wij voor de kinderen van 2 tot 4 jaar een Montessori-peuter opvang. Deze is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Doordat de peuters al op deze jonge leeftijd bekend raken met de Montessori werkwijze, is de overstap naar de basisschool klein en erg vertrouwd. Een ideale situatie voor een mooie doorgaande lijn voor uw kind. De peuterspeelzaal is elke ochtend geopend van 8.45 – 11.15 uur, de peuteropvang is van 8.00 – 13.00 uur. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met : Kinderopvang de Cirkel – tel (0546) 545070.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Mocht u een zoon of dochter hebben die dit schooljaar of in het volgende schooljaar de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan willen we u vragen om contact op te nemen met ondergetekende of juf Joke om hem of haar in te schrijven. Mocht u andere ouders kennen die belangstelling hebben voor onze school dan kunnen we vanzelfsprekend een vrijblijvende rondleiding verzorgen.

Schooltijden
Zoals u allen weet, is de aanvangstijd bij ons op school 8.30 uur. Om 8.25 uur gaat de bel en zijn de leerkrachten in de klas om uw kinderen welkom te heten. Als iedereen zich aan deze tijd houdt kunnen we om 8.30 uur met de les beginnen en gaat er geen kostbare lestijd verloren.
Ik wil hierbij dan ook een dringend beroep op u doen om deze tijden na te leven.
Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan dat vanzelfsprekend na schooltijd en niet voor schooltijd.

We hopen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gesteld van een aantal activiteiten bij ons op school.
Zoals u kunt zien in de schoolgids hebben de leerlingen aanstaande donderdag reeds vrijaf.

Ik wens u namens alle collega’s fijne paasdagen.

Paul Paalhaar, waarnemend directeur.