Almelose Montessorischool
Home>Ouders>Oudercommissie

Oudercommissie

Als eerste willen we graag de leden van de oudercommissie (OC) aan u voorstellen.

Kim Leijssen (moeder van Julia en Saar), Manon Maarse (moeder van Lotte), Bianca Lausberg (moeder van Nikki) en Lianne Grootenhaar (moeder van Elline en Abel) zijn de ouders die de oudercommissie vertegenwoordigen. Maureen Textor (leerkracht middenbouw) en Edith van Asma (leerkracht middenbouw) vertegenwoordigen vanuit het team de oudercommissie.

Hieronder kunt u de notulen teruglezen van de vergaderingen van de OC.

SEPTEMBER 2020

We hebben tijdens de vergadering op 9-9 jl. gesproken over:
De koffiemomenten; deze zijn voor het hele jaar ingepland, de data zijn terug te vinden op de jaarkalender.
De Kinderboekenweek; deze wordt met een gezellige aftrap op woensdag 2 oktober geopend.
Op 6 november wordt ons een schoolontbijt aangeboden! Hoe lekker en gezellig is dat!
Uiteraard zijn de Sinterklaas- en Kerstviering ook al kort besproken. Daarover volgt begin november meer.

——————————————————————————————

JUNI 2019

We hebben tijdens de vergadering op 17-06 jl. gesproken over:

Evaluatie Avond 4-daagse: Goed geslaagd! Rond de 40 kinderen hebben meegelopen! Super leuk sfeertje!

We hebben terugkoppeling gekregen over de voortgang rondom Stichting Vrienden van de Almelose Montessori School

Evaluatie feestweek; welke echt fantastisch was! Vooral PR-technisch echt positief!

De evaluatie door de Feestcommissie zelf, waarbij een afvaardiging van de OC aanwezig is, vindt plaats op maandag 24 juni a.s.

Oproep nieuwe leden OC, deze wordt z.s.m. op het bord van de Oudercommissie geprikt!

Juffendag: onderbouw en middenbouw op woensdag 10 juli a.s.!

——————————————————————————————

APRIL 2019

We hebben deze vergadering gesproken over:
– het paasontbijt; de kinderen krijgen volgende week het paasbriefje voor het ontbijt mee. Meer informatie volgt.
– hulpouders voor de koningsspelen zijn rond. We hebben nog wel hulpouders nodig voor de sportdag van 26 juni. Opgeven kan bij de leerkracht. Er komt nog een parro bericht.
– we hebben terugkoppeling gekregen over de voortgang rondom Stichting Vrienden van de Almelose Montessorischool.
– de data voor de komende avondvierdaagse zijn 3 t/m 6 juni.
– de feestcommissie heeft de feestweek al goed in beeld.
– de volgende vergaderdatum is: woensdag 22 mei

——————————————————————————————

FEBRUARI 2019

Vanuit de Oudercommissie hebben we een budget opgesteld, deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Stichting Vrienden van. We hebben de Landelijke Montessori Dag besproken en voorbereid. De datum voor de sportdag is bekend; woensdag 26 juni.

——————————————————————————————–

JANUARI 2019

Hou ons prikbord in de gaten, hier zijn o.a. de agenda en notulen van onze overleggen te vinden. Zo hoef je niets te missen van wat er op school aan activiteiten gaat plaatsvinden en welke belangrijke maar zeker ook leuke items er besproken worden!

We hebben de afgelopen vergadering de Kerstmarkt geëvalueerd. 

Het 40-jarig bestaan is uiteraard aan bod gekomen. De feestcommissie is druk doende met het uitwerkingen van de super leuke ideeën die genoemd zijn.

Nieuwe data voor de feestweek ter ere van het 40-jarig bestaan: 13 t/m 17 mei!

Er is zaterdag 9 februari a.s. van 11:00 tot 13:00 uur een Open Dag op onze school.

 Ons volgend OC-overleg is op woensdag 27 februari a.s.

De agenda komt een week voor het eerstvolgende overleg op het prikbord. Mocht je aanvullende punten hebben of vragen/opmerkingen waar we vanuit de OC iets mee kunnen of moeten, laat het ons weten. Er is een postbakje in de koffiekamer, je mag ons ook mailen: oc.montessori.almelo@gmail.com

______________________

DECEMBER 2018
We hebben deze avond de kerstviering besproken. Ouders worden via Whatsapp benaderd om mee te helpen bij de verschillende activiteiten. Op vrijdag 21 december vindt de kerstmarkt plaats. Ter voorbereiding hierop zijn er twee ochtenden waarop er geknutseld wordt en workshops plaatsvinden op woensdag 12 december en vrijdag 14 december. De opbrengst gaat dit jaar naar de Dierenambulance. Ze komen 11 december op school om kinderen een kijkje te laten nemen in de ambulance. Binnenkort worden de briefjes verspreidt door Hettie, zodat je kunt laten weten wat je wilt bakken voor de kerstmarkt.

________________________

NOVEMBER 2018
De oudercommissie is vorig schooljaar al actief geweest met een aantal activiteiten. De kerstknutsel-markt! Een groot succes waarbij jong en oud samen voor de kerstmarkt mooie knutsels hebben gemaakt. Ook de hulpouders hebben van die dagen een succes gemaakt. Fijn dat er zoveel mensen zo enthousiast hebben geholpen! Uiteraard was het de eerste keer dat we het zo hebben georganiseerd. Dus er zijn verbeterpunten en die zullen we voor dit jaar zeker meenemen.
Ook heeft de oudercommissie zich ingezet voor de open dag. Deze werd goed bezocht. Heel veel nieuwe ouders zijn samen met hun kind(eren) een kijkje komen nemen op de school. Fijn dat er zoveel ouders zijn die zich dan inzetten om een rondleiding te geven. Dank daarvoor! En wat gaven onze leerlingen die dag  in de klassen een goed beeld van hoe het bij ons op school werkt. Fijn hoor dat jullie er waren op jullie vrije zaterdag. De muziekles van Astrid was een groot succes! Kinderen en ouders deden enthousiast mee. Uiteraard zijn nieuwe ouders ook buiten de open dagen welkom bij ons op school voor een rondleiding. Zeg het voort!
We hebben ook het idee dat de koffie momentjes goed in de smaak vallen. Ze worden goed bezocht! Een fijn moment om even ongedwongen met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. Uiteraard kunt u met uw vragen en opmerkingen ook op andere tijdstippen bij de directie terecht.
Ons motto is dat de school een school moet zijn van ons allemaal. We kunnen uw hulp op allerlei gebieden goed gebruiken. In de hal (naast het kamertje van Joke) hangt ons mededelingen bord. Daar vindt u ook inschrijf formulieren voor als u wilt helpen op school. U bent van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
oudercommissie