Kosmisch onderwijs

Kosmisch Onderwijs is wereldoriëntatie in de breedste zin van het woord.

 

Het loopt als een rode draad door ons onderwijs, De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek bieden we dus niet als aparte vakken aan, maar geordend en in samenhang.

 

In deze lessen verwijzen we op diverse manieren naar de kosmos – het geheel waarin we leven. De kleuters gaan thematisch aan de slag met de 4 seizoenen. De middenbouw kijkt naar het ontstaan van ons zonnestelsel, de ontwikkeling van het leven op aarde en de vijf wereldgodsdiensten. De bovenbouw zoomt verder in op de volkeren en culturen. Zo  leren de kinderen  waar hun plek is in het grote geheel en dat ze ook verantwoordelijk zijn. Dat maakt ze bewust van respect voor elkaar, het milieu, de wereldvrede enz.

 

Materialen en lessen

Op school maken we gebruik van specifiek ontworpen Montessori materialen waarmee het kind zijn eigen interesses en talenten kan ontwikkelen. Het materiaal is concreet en de leerlingen leren al handelend een nieuwe vaardigheid aan.

 

We zetten alle zintuigen in op de Almelose Montessorischool. En gaan actief aan de slag. We genieten geregeld van voorstellingen en werken we in de schooltuin. Er is veel aandacht voor expressie en bewegen. Rondom projecten, maar ook rond individuele interesses bieden we teken- en handvaardigheidslessen aan.

 

Twee keer in de week is er gymles. En ook voor muziek is er volop aandacht. Alle groepen krijgen muziekles van onze vakdocent muziek.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren