Medezeggenschapsraad

Elke basisschool is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het doel van de MR is meekijken, meedenken en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR heeft informatie-, instemmings- en adviesrecht.  Het bestuur moet alle informatie aanleveren die de MR nodig heeft om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Het schoolbestuur heeft voor sommige besluiten instemming nodig van de MR, denk aan het schoolplan of een fusie. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven en het bestuur moet hier serieus op reageren.

 

Samenstelling.
Onze MR bestaat uit 2 gekozen ouders en 2 leerkrachten die een aantal keren per jaar bij elkaar komen om over het schoolbeleid te praten met elkaar en met de schooldirectie. Eén MR lid is ook lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken besproken die op alle scholen van Varietas betrekking hebben.

 

Even voorstellen:
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

 

Namens de ouders:
Lianne Scholten  (moeder van Elline, Abel en Nica) en Nienke Jansen (moeder van Bas)


Namens het personeel:
Carina Schouten (leerkracht onderbouw) en Hennie Hooijman (leerkracht bovenbouw)

 

GMR.

Namens onze school zit Lianne Scholten in de GMR.

 

Hoe kunt u ons bereiken:
Heeft u zaken die u graag onder de aandacht van de MR wilt brengen dan kan dat op verschillende manier:

  • U kunt een email sturen naar mr.montessori.almelo@gmail.com
  • U kunt ons ook regelmatig op het schoolplein vinden. Spreek ons gerust aan over zaken die u bezig houden of vragen die u heeft.
  • U kunt een afspraak met ons maken voor een persoonlijk gesprek.
Agenda
Mad Science OB en MB
20 septemberLees verder
Mad Science BB
22 septemberLees verder
Mad Science OB en MB
27 septemberLees verder
OC-vergadering
27 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren