Medezeggenschapsraad

Elke basisschool is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het doel van de MR is meekijken, meedenken en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR heeft informatie-, instemmings- en adviesrecht.  Het bestuur moet alle informatie aanleveren die de MR nodig heeft om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Het schoolbestuur heeft voor sommige besluiten instemming nodig van de MR, denk aan het schoolplan of een fusie. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven en het bestuur moet hier serieus op reageren.

 

Samenstelling.
Onze MR bestaat uit 2 gekozen ouders en 2 leerkrachten die een aantal keren per jaar bij elkaar komen om over het schoolbeleid te praten met elkaar en met de schooldirectie. Eén MR lid is ook lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken besproken die op alle scholen van Quo Vadis betrekking hebben.

 

Even voorstellen:
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

 

Namens de ouders:
Can Kroezen (moeder van Tim) en Koert Kroeze (vader van Karlijn)


Namens het personeel:
Henriët Hubbelmeijer (leerkracht onderbouw) en Hennie Hooijman (leerkracht bovenbouw)

GMR.


Namens onze school zit Koert Kroeze in de GMR.

 

Hoe kunt u ons bereiken:
Heeft u zaken die u graag onder de aandacht van de MR wilt brengen dan kan dat op verschillende manier:

  • U kunt een email sturen naar mr.montessori.almelo@gmail.com
  • U kunt ons ook regelmatig op het schoolplein vinden. Spreek ons gerust aan over zaken die u bezig houden of vragen die u heeft.
  • U kunt een afspraak met ons maken voor een persoonlijk gesprek.
Agenda
Sinterklaasviering - 12:30 uur vrij
4 decemberLees verder
Kerstdiner
17 decemberLees verder
Kerstvakantie
21 decemberLees verder
Meneer Hennie jarig
9 januariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren