Oudercommissie

Hieronder kunt u de notulen teruglezen van de vergaderingen van de OC.

 

OKTOBER 2020

 

We hebben tijdens het overleg van 5-10 jl. gehad over de Kinderboekenweek, welke afgesloten wordt met een boekenruilbeurs! Uiteraard wordt er een versnapering gezorgd.

In het kort gesproken over de viering van Sinterklaas; we volgen het Sinterklaas Journaal hierin, het lespakket is aangevraagd.

Graag willen we dat de kinderen gaan meedenken over de invulling van de Kerstviering. 

Er wordt 1x per week een ideeΓ«nbus (vogelhuisje) aan het hek geplaatst, waardoor kinderen en ouders de mogelijkheid hebben mee te denken over leuke activiteiten voor de kinderen. Waarin we uitgaan van de mogelijkheden en niet de beperkingen.

Ons volgende overleg vindt plaats op maandag 9-11 a.s.

Mochten jullie vragen hebben en/of leuke input mail ons dan gerust:

oc.montessori.almelo@gmail.com of maak gebruik van de ideeΓ«nbus, die binnenkort (na de herfstvakantie) in gebruik zal worden genomen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAART 2020

We hebben tijdens de vergadering van 2-3 jl. wederom een nieuw lid mogen verwelkomen: Esther van der West (moeder van 3 meiden op onze school)! Super leuk!
Daarnaast zijn uiteraard onze vaste agendapunten besproken, waaronder de jaarplanning.
De picknickmand die gevuld meeging naar het tafeltennis- en het schaaktoernooi was een groot succes! Dus deze mag  vanaf nu gezellig mee naar buitenschoolse activiteiten!!
De belangrijkste data voor nu zijn toch wel:
Woensdag 11 maart: Open Dag!
Schoolvoetbal: 25-3 en 8-4
Paasontbijt: 9 april
Ons volgende overleg vindt plaats op: maandag 6 april a.s.
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
JANUARI 2020

We hebben tijdens de vergadering van 20-1 jl. onze vaste agendapunten besproken, waaronder de jaarplanning. De belangrijkste data voor nu zijn toch wel:

28 januari: Tafeltennistoernooi

5 februari: Schaaktoernooi

En zet deze datum ook alvast in jullie agenda: woensdag 11 maart de Landelijke Montessori Dag!

Ons volgend overleg vindt plaats op: maandag 2 maart a.s.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DECEMBER 2019

 

We hebben tijdens de vergadering van 2-12 jl. afscheid van Kim (Leijsen) genomen. Na 5 jaar geeft Kim het stokje graag over aan de β€œnieuwe lichtingβ€πŸ˜‰ Heel erg bedankt voor je inzet Kim!

 

Tijdens dit overleg zijn voor het Sinterklaasfeest de laatste β€œpuntjes op de i” doorgenomen en uiteraard hebben we de actiepunten voor de Kerstviering besproken!

 

Ons volgende overleg vindt zo nodig plaats op maandag 16-12 en anders zien we elkaar in het nieuwe jaar πŸ˜‰

 

Het eerstvolgende koffiemomentje wordt de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari om 14:30 uur!

 

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-

 

NOVEMBER 2019

 

We hebben tijdens de vergadering van 12 november afscheid van Manon (Maarse) genomen. Ze stopt na een aantal jaren als bevlogen en betrokken lid van de OC. Heel erg bedankt voor je inzet Manon!
Tevens hebben we de schoollunch die op donderdag 7 november plaatsvond kort geΓ«valueerd: het was de eerste keer, volgend jaar wordt het wellicht een ontbijt en vanuit de OC gecoΓΆrdineerd. Uiteraard zijn de jaaractiviteiten besproken; achter de schermen zijn we druk bezig met Sint en Kerst!

 

Het eerstvolgende koffiemomentje is 28-11 a.s.

 

Ons volgende overleg is op maandag 2-12 a.s.

 

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-

 

OKTOBER 2019

 

We hebben tijdens de vergadering van 14-10 jl. o.a. de Kinderboekenweek kort geΓ«valueerd: er bleek onduidelijkheid te zijn over het tijdstip dat ouders in de klaslokalen naar de werkjes mochten kijken. In Parro stond vanaf 13:30 welkom en in praktijk bleek dat ouders vanaf 14:15 niet meer binnen mochten komen in de klas. Sommige ouders waren dan net op school en hebben niet even kunnen kijken bij hun kind(eren) in het lokaal. Volgende keer wordt de tijdsplanning duidelijker gecommuniceerd. De boekenruilmarkt werd erg positief ontvangen en dat de ouders een kijkje mochten nemen in de klas vond men ook erg leuk!

 

En dan als klap op de vuurpijl: er hebben zich maar liefst vier β€œnieuwe” ouders aangemeld voor deelname aan de Oudercommissie. Aan het einde van het overleg hebben ze alle vier enthousiast laten weten ook

daadwerkelijk deel te willen nemen. Dus bij deze super welkom: Helma, Linda, Myranda en Dennis!

 

—————————————————————————————————————————————–

 

SEPTEMBER 2019

We hebben tijdens de vergadering op 9-9 jl. gesproken over:
De koffiemomenten; deze zijn voor het hele jaar ingepland, de data zijn terug te vinden op de jaarkalender.
De Kinderboekenweek; deze wordt met een gezellige aftrap op woensdag 2 oktober geopend.
Op 6 november wordt ons een schoolontbijt aangeboden! Hoe lekker en gezellig is dat!
Uiteraard zijn de Sinterklaas- en Kerstviering ook al kort besproken. Daarover volgt begin november meer.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

JUNI 2019

 

We hebben tijdens de vergadering op 17-06 jl. gesproken over:

 

Evaluatie Avond 4-daagse: Goed geslaagd! Rond de 40 kinderen hebben meegelopen! Super leuk sfeertje!

We hebben terugkoppeling gekregen over de voortgang rondom Stichting Vrienden van de Almelose Montessori School

 

Evaluatie feestweek; welke echt fantastisch was! Vooral PR-technisch echt positief!

 

De evaluatie door de Feestcommissie zelf, waarbij een afvaardiging van de OC aanwezig is, vindt plaats op maandag 24 juni a.s.

 

Oproep nieuwe leden OC, deze wordt z.s.m. op het bord van de Oudercommissie geprikt!

 

Juffendag: onderbouw en middenbouw op woensdag 10 juli a.s.!

 

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-

 

APRIL 2019

 

We hebben deze vergadering gesproken over:
– het paasontbijt; de kinderen krijgen volgende week het paasbriefje voor het ontbijt mee. Meer informatie volgt.
– hulpouders voor de koningsspelen zijn rond. We hebben nog wel hulpouders nodig voor de sportdag van 26 juni. Opgeven kan bij de leerkracht. Er komt nog een parro bericht.
– we hebben terugkoppeling gekregen over de voortgang rondom Stichting Vrienden van de Almelose Montessorischool.
– de data voor de komende avondvierdaagse zijn 3 t/m 6 juni.
– de feestcommissie heeft de feestweek al goed in beeld.
– de volgende vergaderdatum is: woensdag 22 mei

 

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-

 

FEBRUARI 2019

 

Vanuit de Oudercommissie hebben we een budget opgesteld, deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Stichting Vrienden van. We hebben de Landelijke Montessori Dag besproken en voorbereid. De datum voor de sportdag is bekend; woensdag 26 juni.

 

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”-

 

JANUARI 2019


Hou ons prikbord in de gaten, hier zijn o.a. de agenda en notulen van onze overleggen te vinden. Zo hoef je niets te missen van wat er op school aan activiteiten gaat plaatsvinden en welke belangrijke maar zeker ook leuke items er besproken worden!

 

We hebben de afgelopen vergadering de Kerstmarkt geΓ«valueerd. 

 

Het 40-jarig bestaan is uiteraard aan bod gekomen. De feestcommissie is druk doende met het uitwerkingen van de super leuke ideeΓ«n die genoemd zijn.

 

Nieuwe data voor de feestweek ter ere van het 40-jarig bestaan: 13 t/m 17 mei!

 

Er is zaterdag 9 februari a.s. van 11:00 tot 13:00 uur een Open Dag op onze school.

 

Ons volgend OC-overleg is op woensdag 27 februari a.s.

 

De agenda komt een week voor het eerstvolgende overleg op het prikbord. Mocht je aanvullende punten hebben of vragen/opmerkingen waar we vanuit de OC iets mee kunnen of moeten, laat het ons weten. Er is een postbakje in de koffiekamer, je mag ons ook mailen: oc punt montessori punt almelo apestaart gmail punt com

______________________

 

 

DECEMBER 2018
We hebben deze avond de kerstviering besproken. Ouders worden via Whatsapp benaderd om mee te helpen bij de verschillende activiteiten. Op vrijdag 21 december vindt de kerstmarkt plaats. Ter voorbereiding hierop zijn er twee ochtenden waarop er geknutseld wordt en workshops plaatsvinden op woensdag 12 december en vrijdag 14 december. De opbrengst gaat dit jaar naar de Dierenambulance. Ze komen 11 december op school om kinderen een kijkje te laten nemen in de ambulance. Binnenkort worden de briefjes verspreidt door Hettie, zodat je kunt laten weten wat je wilt bakken voor de kerstmarkt.

________________________

 

NOVEMBER 2018
De oudercommissie is vorig schooljaar al actief geweest met een aantal activiteiten. De kerstknutsel-markt! Een groot succes waarbij jong en oud samen voor de kerstmarkt mooie knutsels hebben gemaakt. Ook de hulpouders hebben van die dagen een succes gemaakt. Fijn dat er zoveel mensen zo enthousiast hebben geholpen! Uiteraard was het de eerste keer dat we het zo hebben georganiseerd. Dus er zijn verbeterpunten en die zullen we voor dit jaar zeker meenemen.


Ook heeft de oudercommissie zich ingezet voor de open dag. Deze werd goed bezocht. Heel veel nieuwe ouders zijn samen met hun kind(eren) een kijkje komen nemen op de school. Fijn dat er zoveel ouders zijn die zich dan inzetten om een rondleiding te geven. Dank daarvoor! En wat gaven onze leerlingen die dag  in de klassen een goed beeld van hoe het bij ons op school werkt. Fijn hoor dat jullie er waren op jullie vrije zaterdag. De muziekles van Astrid was een groot succes! Kinderen en ouders deden enthousiast mee. Uiteraard zijn nieuwe ouders ook buiten de open dagen welkom bij ons op school voor een rondleiding. Zeg het voort!


We hebben ook het idee dat de koffie momentjes goed in de smaak vallen. Ze worden goed bezocht! Een fijn moment om even ongedwongen met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. Uiteraard kunt u met uw vragen en opmerkingen ook op andere tijdstippen bij de directie terecht.


Ons motto is dat de school een school moet zijn van ons allemaal. We kunnen uw hulp op allerlei gebieden goed gebruiken. In de hal (naast het kamertje van Joke) hangt ons mededelingen bord. Daar vindt u ook inschrijf formulieren voor als u wilt helpen op school. U bent van harte welkom!


Vriendelijke groeten,


oudercommissie

Agenda
2e verslag mee
Schoolreis Middenbouw
Juf Astrid jarig
Wisseldag
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren