Protocol Montessorischool

Almelo, 21 september 2020


Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief willen wij u attenderen op de geldende maatregelen rondom ‘Covid19’ op de Almelose Montessorischool, waarbij uit zijn gegaan van de met de algehele
richtlijnen van het RIVM, de richtlijnen vanuit het bestuur en de ‘1,5 meter samenleving’.
Dit document wordt doorlopend aangepast aan de meest recente ontwikkelingen.


1.Ouders/verzorgers in de school
Ouders/verzorgers bezoeken de school niet, tenzij zij zijn uitgenodigd door school.
Wanneer ouders/verzorgers de school bezoeken gelieve de school betreden via de
hoofdingang. Bezoekers noteren hun naam op de bezoekerslijst en desinfecteren hun
handen. Daarnaast willen wij ouders/verzorgers vragen bij het halen en brengen de
onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.


2. Halen/brengen
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan,
waardoor er veel ouders/verzorgers moeten wachten op het schoolplein en/of bij het hek.
Wij verzoeken dan ook: leerlingen die zelfstandig naar school kunnen, doen dit ook.
Ouders/verzorgers brengen leerlingen niet in school of op het plein en blijven niet langer
dan nodig rondom de school.


3.Schooltijden
Net zoals voor de zomervakantie komen de kinderen gereguleerd binnen. We hebben na
de startweek afgesproken dat de poort van het plein om 8:10 uur open is, zodat kinderen
het schoolplein op kunnen. Om 8:20 uur gaat de bel en kunnen kinderen naar binnen de
schooldag begint om 8:30 uur.


4. Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen desinfecteren/wassen bij het bereiden en eten van
fruit/lunch.
• Leerlingen mogen geen voedsel delen en leerlingen moeten tijdens het eten van
fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
 Traktaties zijn toegestaan, mits deze per stuk voorverpakt zijn.


5. Handen wassen, desinfecteren en hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te
voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren
en leerlingen maken gebruik van de desinfectiepompjes en/of wassen op regelmatige
basis de handen.
• Medewerkers en leerlingen van de OB moeten hun handen wassen bij aankomst op
school en wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of
niezen.
• Medewerkers en leerlingen van de MB/BB moeten hun desinfecteren (en/of handen
wassen) bij aankomst op school en desinfecteren (en/of wassen) hun handen na
toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen.


6.Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als
mogelijk uit de weg worden gegaan. De leerkrachten hebben zo min mogelijk fysiek
contact met de leerlingen en de leerkrachten dienen onderling de 1.5 meter afstand te
houden. De leerlingen hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te bewaren
Protocol september ’20


7. Zieke leerlingen / wegstuurbeleid
Na de persconferentie van 18-09-2020 geldt:
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus.
Wanneer een leerling verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten heeft, dan mag hij/zij naar school en hoeft niet
getest te worden.
Als de leerling koorts heeft of benauwd is, dan moet hij/zij thuisblijven.
De leerling moet dus thuisblijven bij koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel)
hoesten en blijft thuis tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Daarnaast moet de leerling thuisblijven
wanneer iemand in het huishouden koorts heeft, benauwd is of positief getest op Corona.
Wanneer iemand in het huishouden positief getest is op Corona en de leerling ontwikkelt
klachten, dan moet hij/zij wel getest worden op Corona. Indien medewerkers constateren
dat kinderen en/of gezinsleden ziek zijn wordt er contact opgenomen met de
ouders/verzorgers.


8.Quarantaine na vakantie in een oranje of rood gebied:
Als u op vakantie bent geweest in een land welke gekenmerkt is als oranje of rood gebied
wordt u dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine
geldt voor volwassenen en ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en
met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang)
en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Ouders en
medewerkers moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en
mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen
van kinderen zult u anderen moeten vragen.
9.Verantwoordelijkheid voor veiligheid:
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk
invullen van deze unieke situatie. De school draagt er zorg voor dat de richtlijnen van het
RIVM qua veiligheid (binnen het gebouw, qua schoonmaak, 1,5m. afstand) etc. worden
nageleefd en coachen en sturen de leerlingen. Van ouders wordt verwacht dat zij ook
hun verantwoordelijkheid pakken in het volgen van de gemaakte afspraken, het
monitoren van de fysieke gesteldheid van uw kind en op voorhand in gesprek te gaan
met kinderen, wat voor gevolgen de afspraken hebben op het gedrag van de leerlingen.
Wij vertrouwen u erop, dat wij samen tegen corona gaan.


Met vriendelijke groet,
Team Almelose Montessorischool

Agenda
1e verslag mee
4 februariLees verder
Juf Joke jarig
16 februariLees verder
Juf Lincy jarig
19 februariLees verder
Voorjaarsvakantie
22 februariLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren