Protocol Montessorischool

Almelo, 04 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Middels deze brief willen wij u attenderen op de geldende maatregelen rondom
‘Covid-19’ op de Almelose Montessorischool, waarbij uit zijn gegaan van de met de
algehele richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen vanuit het bestuur.

1.Ouders/verzorgers in de school
Ouders/verzorgers bezoeken de school niet, tenzij zij zijn uitgenodigd door school.
Wanneer ouders/verzorgers de school bezoeken betreden zij de school via de
hoofdingang, noteren hun naam op de bezoekerslijst en desinfecteren hun handen.
Daarnaast willen wij ouders/verzorgers vragen bij het halen en brengen de onderlinge
afstand van 1.5 meter te respecteren.

2. Externen in de school
Vrijwilligsters, stagiaires, onderzoekers, etc. bezoeken de school niet, tenzij zij zijn uitgenodigd
door school. Het bezoek van externen kan plaatsvinden indien dit in het belang van het
kind en/of de groep is. Dit gebeurt in overleg met directie, om zicht te houden op aantal
personen binnen de school.

3. Afstand tussen personen
De 1,5 meter afstand hoeft niet bewaard te blijven tussen de leerlingen onderling, maar
wordt wel aangemoedigd door leerlingen alert te maken op vermijden van vermengen
contacten. Het fysiek contact zoals: het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet
zo veel mogelijk uit de weg worden gegaan door de leerlingen onderling. De bovenbouw
dient hier alerter op te zijn dan de onderbouw en leerkrachten maken dit bespreekbaar bij
de leerlingen. De leerkrachten hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en
de leerkrachten dienen onderling de 1.5 meter afstand te houden.
Indien leerkrachten zich prettig voelen door te werken met aangepaste regels in de groep
zoals: plexischerm, looproute, etc. kunnen zij deze afspraken met de groep maken.

4.Inrichten klaslokalen
Bij het inrichten van de klaslokalen wordt zoveel mogelijk gelet op het afstand kunnen
bewaren en het zo min mogelijk vermengen van contacten.

5. Mondkapjes
De leerlingen dragen geen mondkapjes, tenzij anders aangegeven door ouders.
Dit geldt voor de leerlingen in groep 7/8. De leerkrachten dragen in de groep geen
mondkapje en hoeven, indien voldoende afstand in de openbare ruimtes dit ook niet te
dragen. Wanneer de afstand niet bewaard kan blijven of leerkrachten voelen zich hier zelf
prettiger bij staat gebruik van een mondkapje vrij. Externen die de school bezoeken,
dragen een mondkapje indien zij dit zelf op prijs stellen.

6. Positief geteste leerling of onderwijspersoneel
Wanneer een leerling of personeelslid corona gerelateerde klachten heeft en zij positief
getest zijn, dient dit direct gemeld te worden bij directie. Hier opvolgend worden ouders,
team, bestuur (en bij meer besmettingen GGD) geïnformeerd.

7. Quarantaine
Wanneer een leerling of personeelslid positief besmet is, maakt de school een lijst van de
aanwezige personen en met wie de besmette persoon in contact is geweest. Als een
leerling of personeelslid positief wordt getest wordt in principe de hele klas en het
personeelslid aangemerkt als nauw contact (categorie 2 - kinderen of medewerkers die in
totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op
minder dan 1,5 meter afstand).
Protocol februari ‘21
Alle leerlingen en het personeelslid (nauwe contacten, categorie 2) gaan in
thuisquarantaine voor 10 dagen. Zij mogen dus niet naar school komen en krijgen het
advies om zich z.s.m. te laten testen. Daarnaast krijgen zij het advies om zich te laten testen
5 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon, indien de test op of
na dag 5 negatief is kan de quarantaine worden opgeheven en wordt weer overgegaan
op fysiek onderwijs. Voor wie zich niet wil laten testen, geldt er sowieso een
thuisquarantaine van 10 dagen.

8. Thuisonderwijs
Wanneer een groep in quarantaine zit, wordt er thuisonderwijs verzorgd. De leerpakketten
kunnen een dag na melding quarantaine contactloos opgehaald worden op het plein
door één ouder/verzorger. Alle groepen maken een ‘noodpakket’ met hierin werk wat
zelfstandig verwerkt kan worden voor herhalen, automatiseren en is gericht op taal-lezenspellen-rekenen en verzorgen zoveel mogelijk een thuiswerkpakket op maat, wanneer dit
organisatorisch lukt. Het protocol afstandsonderwijs zal gevolgd worden.

9. Klachten/besmettingen
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
o Bij klachten die passen bij corona;
o Als je positief getest bent op corona;
o Als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of
last van benauwdheid heeft;
o Als iemand in je huishouden positief is getest op corona;
o Als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt (minimaal 15 minuten binnen
1,5 meter).
Leerlingen jonger dan 13 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar school. Zij
moeten thuisblijven bij verergering van de klachten met hoesten, koorts en/of
benauwdheid. Ook moeten leerlingen thuisblijven als zij getest gaan worden en in
afwachting zijn van het testresultaat.

10. Muziek- en bewegingsonderwijs
Muziekonderwijs vindt nu geen doorgang om contacten en besmettingen de
minimaliseren. Voor bewegingsonderwijs wordt het protocol van het Sportbedrijf Almelo
gevolgd. De onderbouw gymt in het speellokaal en de midden- en bovenbouw gymt in de
gymzaal. Er wordt met het lesaanbod rekening gehouden met cohortering.

11. Halen/brengen
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan,
waardoor er veel ouders/verzorgers moeten wachten op het schoolplein en/of bij het hek.
Wij verzoeken dan ook: leerlingen die zelfstandig naar school kunnen, doen dit ook en
ouders/verzorgers brengen leerlingen niet in school.
De ouders met een leerling in de onderbouw mogen bij het ophalen van de kinderen, op
het plein wachten. Fietsen blijven buiten de poort.
Er is éénrichtingsverkeer vanuit de poort naar het plein (ingang) en op het plein kan er met
voldoende afstand gewacht worden op de kinderen. Via de middelste poort naar het
park (uitgang) kan dan samen naar de fiets/auto gewandeld worden. Dit éénrichtingsverkeer geldt voor de ouders die de kinderen komen ophalen vanaf het plein!

12.Schooltijden
De kinderen komen weer druppelsgewijs (gereguleerd) binnen, de schooltijden blijven
onveranderd. De poort van het plein gaat om 8:15 uur open, zodat kinderen dan het
schoolplein op kunnen komen en naar binnen kunnen gaan.

13. Buiten spelen
Protocol februari ‘21
De buitenspelen voor de pauzes wordt per groep gesplitst, uitgezonderd de onderbouw.
10:00 groep juf Edith 12:00 groep juf Edith
10:15 groep juf Maureen/juf Caline 12:15 groep juf Maureen/juf Caline
10:30 groep meneer Hennie 12:30 groep meneer Hennie
10:45 groep juf Vera 12:45 groep juf Vera
11:00 onderbouw 13:00 onderbouw

14. Ventilatie en luchten
In alle klassen wordt er met name gelucht, wanneer de leerlingen niet in het lokaal zijn. Zo
wordt een sterke luchtstroom tussen mensen voorkomen. In de school zijn er mobiele COO2-
meters om de lucht te monitoren en hierop het ventileren aan te passen.

15. Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen desinfecteren/wassen bij het bereiden en eten van
fruit/lunch.
• Leerlingen mogen geen voedsel delen en leerlingen moeten tijdens het eten van
fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
• Traktaties zijn toegestaan, mits deze per stuk voorverpakt zijn en gelieve niet zelfgebakken
indien het etenswaren betreft.

16. Handen wassen, desinfecteren en hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te
voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren
en leerlingen maken gebruik van de desinfectiepompjes en/of wassen op regelmatige basis
de handen.
• Medewerkers en leerlingen van de OB moeten hun handen wassen bij aankomst op
school en wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen.
• Medewerkers en leerlingen van de MB/BB moeten hun desinfecteren (en/of handen
wassen) bij aankomst op school en desinfecteren (en/of wassen) hun handen na
toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen.

17.Quarantaine na vakantie in een oranje of rood gebied:
Als u op vakantie bent geweest in een land welke gekenmerkt is als oranje of rood gebied
wordt u dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt
voor volwassenen en ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en met 12
jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan
sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Ouders en
medewerkers moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en
mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van
kinderen zult u anderen moeten vragen.

18.Verantwoordelijkheid voor veiligheid:
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk
invullen van deze unieke situatie. De school draagt er zorg voor dat de richtlijnen van het
RIVM qua veiligheid (binnen het gebouw, qua schoonmaak, 1,5m. afstand) etc. worden
nageleefd en coachen en sturen de leerlingen. Van ouders wordt verwacht dat zij ook hun
verantwoordelijkheid pakken in het volgen van de gemaakte afspraken, het monitoren van
de fysieke gesteldheid van uw kind en op voorhand in gesprek te gaan met kinderen, wat
voor gevolgen de afspraken hebben op het gedrag van de leerlingen.
Wij vertrouwen u erop, dat wij samen er zorg voor dragen wat de school open kan blijven
en de besmettingen zo laag mogelijk blijven.

Met vriendelijke groet,

Team Almelose Montessorischool

Agenda
IEP toets groep 8
20 aprilLees verder
Koningsspelen
21 aprilLees verder
ANWB Streetwise
23 aprilLees verder
Koningsdag - Alle leerlingen vrij!
27 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren