Protocol Montessorischool

 
Almelo, augustus 2021 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Middels deze brief willen wij u attenderen op de geldende maatregelen rondom ‘Covid-19’ op de Almelose Montessorischool, waarbij uit zijn gegaan van de met de algehele richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen vanuit stichting Varietas. 
 
1.Ouders/verzorgers in de school  
Ouders/verzorgers bezoeken enkel op uitnodiging of in geval van ‘nood’.   
Wanneer ouders/verzorgers de school bezoeken, noteren zij hun naam op de bezoekerslijst en desinfecteren hun handen. Daarnaast willen wij ouders/verzorgers vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.  
 
2. Externen in de school 
Vrijwilligsters, stagiaires, onderzoekers, etc. bezoeken de school niet, tenzij zij zijn uitgenodigd door school. Het bezoek van externen kan plaatsvinden indien dit in het belang van het kind en/of de groep is. Dit gebeurt in overleg met directie, om zicht te houden op aantal personen binnen de school.  
 
3. Afstand tussen personen 
De 1,5 meter afstand hoeft niet bewaard te blijven tussen de leerlingen onderling. De leerkrachten hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en de leerkrachten dienen onderling de 1.5 meter afstand te houden.  Indien leerkrachten zich prettig voelen door te werken met aangepaste regels in de groep zoals: plexischerm, looproute, etc. kunnen zij deze afspraken met de groep maken.  
 
4. Mondkapjes 
De leerlingen dragen geen mondkapjes, tenzij anders aangegeven door ouders.  
Dit geldt voor de leerlingen in groep 7/8. De leerkrachten dragen in de groep geen mondkapje en hoeven, indien voldoende afstand in de openbare ruimtes dit ook niet te dragen. Wanneer de afstand niet bewaard kan blijven of leerkrachten voelen zich hier zelf prettiger bij staat gebruik van een mondkapje vrij. Externen die de school bezoeken, dragen een mondkapje indien zij dit zelf op prijs stellen. Dit passend bij onze kernwaarden: vertrouwen en verantwoordelijkheid.  
 
5. Positief geteste leerling of onderwijspersoneel 
Wanneer een leerling of personeelslid corona gerelateerde klachten heeft  en zij positief getest zijn, dient dit direct gemeld te worden bij directie. Hier opvolgend worden ouders, team, bestuur (en bij drie of meer besmettingen GGD) geïnformeerd.  
 
6. Quarantaine 
Wanneer er afgewacht wordt of een afgenomen test negatief/positief is geldt er quarantaineplicht. Wanneer een leerling of personeelslid positief besmet is, maakt de school een lijst van de aanwezige personen en met wie de besmette persoon in contact is geweest.  Als een leerling of personeelslid positief wordt getest wordt in principe de hele klas en het personeelslid aangemerkt als nauw contact (categorie 2 - kinderen of medewerkers die in totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand). 
Alle leerlingen en het personeelslid (nauwe contacten, categorie 2) gaan in thuisquarantaine voor 10 dagen. Zij mogen dus niet naar school komen en krijgen het advies om zich z.s.m. te laten testen. Daarnaast krijgen zij het advies om zich te laten testen 5 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon, indien de test op of na dag 5 negatief is kan de quarantaine worden opgeheven en wordt weer overgegaan op fysiek onderwijs.  Voor wie zich niet wil laten testen, geldt er sowieso een thuisquarantaine van 10 dagen.  
 
 
7. Thuisonderwijs 
Wanneer een groep in quarantaine zit, wordt er thuisonderwijs verzorgd. De leerpakketten kunnen een dag na melding quarantaine contactloos opgehaald worden op het plein door één ouder/verzorger. Alle groepen maken een ‘noodpakket’ met hierin werk wat zelfstandig verwerkt kan worden voor herhalen, automatiseren en is gericht op taal-lezen-spellen-rekenen en verzorgen zoveel mogelijk een thuiswerkpakket op maat, wanneer dit organisatorisch lukt. Het protocol afstandsonderwijs zal gevolgd worden.  
  
8. Klachten/besmettingen/testen 
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  
o Als je in afwachting bent van een testuitslag; 
o Bij klachten die passen bij corona; 
o Als je positief getest bent op corona;  
o Als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft;  
o Als iemand in je huishouden positief is getest op corona;  
o Als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). 
 
Leerlingen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.  
 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is; 
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  
à Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 
 
9. Halen/brengen  
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan, waardoor er veel ouders/verzorgers moeten wachten op het schoolplein en/of bij het hek. 
Wij verzoeken dan ook: leerlingen die zelfstandig naar school kunnen, doen dit ook en ouders/verzorgers brengen leerlingen niet in school.  
De ouders met een leerling in de onderbouw mogen bij het ophalen van de kinderen, op het plein wachten. Fietsen gelieve buiten de poort.  
 
10.Schooltijden  
De kinderen komen weer druppelsgewijs (gereguleerd) binnen, de schooltijden blijven onveranderd. De poort van het plein gaat om 8:15 uur open, zodat kinderen dan het schoolplein op kunnen komen en naar binnen kunnen gaan.  
 
11. Ventilatie en luchten 
In alle klassen wordt er met name gelucht, wanneer de leerlingen niet in het lokaal zijn. Zo wordt een sterke luchtstroom tussen mensen voorkomen. In de school zijn er mobiele COO2-meters om de lucht te monitoren en hierop het ventileren aan te passen. 
 
12. Eten en drinken  
• Iedereen moet goed zijn handen desinfecteren/wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.  
• Leerlingen mogen geen voedsel delen en leerlingen moeten tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel. 
Traktaties zijn toegestaan, mits deze per stuk voorverpakt zijn en gelieve niet zelfgebakken indien het etenswaren betreft. 
 
13. Handen wassen, desinfecteren en hoesten of niezen  
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren en leerlingen maken gebruik van de desinfectiepompjes en/of wassen op regelmatige basis de handen.  

• Medewerkers en leerlingen van de OB moeten hun handen wassen bij aankomst op school en  wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen. 
• Medewerkers en leerlingen van de MB/BB moeten hun desinfecteren (en/of handen wassen) bij aankomst op school en desinfecteren (en/of wassen) hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen. 

14.Quarantaine na vakantie in een oranje of rood gebied: 
Als u op vakantie bent geweest in een land met een zeer hoog coronarisico of zeer hoogrisicogebied met een zorgwekkende virusvariant, dient u in quarantaine te gaan. Deze quarantaineplicht geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs. Met een negatieve coronatest bij de GGD op dag 5 kunt u de duur van het thuisblijven verkorten. Voor sommige reisdoelen gelden uitzonderingen op de quarantaineregels. 
Ouders en medewerkers moeten na een vakantie in een oranje of rood land (risicogebied) ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zult u anderen moeten vragen. 

15.Verantwoordelijkheid voor veiligheid: 
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk invullen van deze unieke situatie. De school draagt er zorg voor dat de richtlijnen van het RIVM qua veiligheid (binnen het gebouw, qua schoonmaak, 1,5m. afstand) etc. worden nageleefd en coachen en sturen de leerlingen. Van ouders wordt verwacht dat zij ook hun verantwoordelijkheid pakken in het volgen van de gemaakte afspraken, het monitoren van de fysieke gesteldheid van uw kind en op voorhand in gesprek te gaan met kinderen, wat voor gevolgen de afspraken hebben op het gedrag van de leerlingen.  

Wij vertrouwen u erop, dat wij samen er zorg voor dragen dat de school open kan blijven en de besmettingen zo laag mogelijk blijven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Almelose Montessorischool 

Agenda
Mad Science OB en MB
20 septemberLees verder
Mad Science BB
22 septemberLees verder
Mad Science OB en MB
27 septemberLees verder
OC-vergadering
27 septemberLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren