Team

De directeur (Lincy Grooters) 
Draagt zorg voor een goed functioneren van de school. 
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag


Intern begeleider (Hanneke Broekhuis-van Schilt) 
Is verantwoordelijk voor de coördinatie en opzet van de zorg aan leerlingen. 
Aanwezig: dinsdag en donderdag


De groepsleerkracht 
Begeleidt de kinderen tijdens het leerproces in de groep. 

Onderbouw: juf Linda, juf Carina en juf Henriët 
Middenbouw: juf Edith, juf Kaylee en juf Anne B.
Bovenbouw: meneer Hennie, juf Caline en LIO-stagiaire juf Anne V. 

 

Vertrouwenspersoon
Binnen ons team is er ook een leerkracht als vertrouwenspersoon aangewezen.
Lees hier meer informatie over wanneer je contact kunt opnemen met de vertrouwenspersoon.

Agenda
OC-vergadering
Deze week 10-minutengesprekken
Turnen in de topsporthal IISPA (alle groepen)
Koffie ochtend
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren