Almelose Montessorischool
Home>Schoolgids>Ons onderwijs>Vrijheid van lesrooster

Vrijheid van lesrooster

De Montessorischool kent geen vast lesrooster. We bieden de leerlingen zoveel mogelijk tijd voor de vrije werkkeuze. Op die momenten zijn kinderen het meest actief en leren ze veel. We kennen ook algemene lessen en groepslessen. Vaste tijden zijn er voor de spel- en gymnastieklessen, net zoals voor de wekelijke muziekles.