Ons onderwijs

Op de Almelose Montessorischool mogen leerlingen zichzelf zijn. Niet één leerling is hetzelfde. De één doet er wat langer over om door leerstof te komen, de ander gaat er wat sneller doorheen. Dat verschil, dat kan en dat mag bij ons. Elke leerling heeft andere interesses en een ander niveau. Uitgaan van die verschillen is ons antwoord op passend onderwijs.

Alle leerlingen volgen hun eigen leerlijn. In de onderbouwgroep wennen ze aan het naar school gaan. Maar ook dan al gelden er heldere regels. Leerlingen moeten hun werkjes afmaken en als ze klaar zijn het materiaal weer opruimen. Leerlingen helpen elkaar en zijn niet alleen afhankelijk van de leerkracht.

Zelfstandig

In de midden- en bovenbouw werken de leerlingen met een planner. De leerlingen leren steeds meer zelfstandig hun werk in te delen, maar de leerkracht bepaalt voor het grootste deel waar ze  uit mogen kiezen. Het kind krijgt handvatten om zelf te leren en het zelf te doen. Leerlingen zijn immers het actiefst en leren het meest als ze bezig zijn met werk dat ze leuk en interessant vinden, maar wat vooral aansluit bij hun niveau en beleving.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen:

  • leren plannen en ook leren dat ze dingen moeten doen die ze niet zo leuk vinden
  • hun mogelijkheden goed leren kennen
  • niet zozeer op prestaties gericht zijn
  • oog hebben voor hun klasgenoten en hun omgeving
  • zelfstandig hun taken kunnen volbrengen

Geschikt voor elk kind

Montessori onderwijs is geschikt voor elk kind. Juist door de grote mate van individuele begeleiding kan ieder kind de begeleiding krijgen die het beste bij hem past. Wij zoeken voor elk kind naar de manier waarop het zich optimaal ontwikkelt.