Medezeggenschapsraad

Elke basisschool is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Het doel van de MR is meekijken, meedenken en meebeslissen over het schoolbeleid. De MR heeft informatie-, instemmings- en adviesrecht.  Het bestuur moet alle informatie aanleveren die de MR nodig heeft om haar taak goed te kunnen uitvoeren. Het schoolbestuur heeft voor sommige besluiten instemming nodig van de MR, denk aan het schoolplan of een fusie. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven en het bestuur moet hier serieus op reageren.

Samenstelling
Onze MR bestaat uit 2 gekozen ouders en 2 leerkrachten die een aantal keren per jaar bij elkaar komen om over het schoolbeleid te praten met elkaar en met de schooldirectie. Eén personeelslid is ook lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden zaken besproken die op alle scholen van Varietas betrekking hebben.

Even voorstellen:
De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Namens de ouders:
Lianne Scholten  (moeder van Elline, Abel en Nica) en Nienke Jansen (moeder van Bas)

Namens het personeel:
Henriët Hubbelmeijer (leerkracht onderbouw) en Hennie Hooijman (leerkracht bovenbouw)

GMR
Namens onze school zit Hanneke Broekhuis in de GMR.

Hoe kunt u ons bereiken?
Heeft u zaken die u graag onder de aandacht van de MR wilt brengen dan kan dat door het contactformulier in te vullen. Klik hier om naar de contactpagina te gaan.