Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze educatieve partners bij de ontwikkeling en de begeleiding van het kind. We trekken schouder aan schouder op, samen proberen we het beste te bereiken Er moet open communicatie tussen de school en de ouders /verzorgers zijn.

Opvoeding vindt plaats binnen het gezin, maar ook op school. Daarom is een goede afstemming tussen thuis en school van groot belang. Open communicatie tussen ouders en school; korte lijnen.

Aan het begin van ieder schooljaar starten we met oudergesprekken waarin de ouders/verzorgers hun kind voorstellen aan de leerkracht. We noemen dit de 'omgekeerde oudergesprekken'. Dit doen we alleen wanneer een leerling te maken krijgt met een nieuwe leerkracht in een nieuwe groep. Dit is in groep 1, groep 3 en groep 6. In november zijn er gesprekken met ouders waarin de leerkracht vertelt hoe de leerling er voor staat en hoe het gaat in de groep. In februari en juni krijgen alle leerlingen een schriftelijk verslag.