Kosmisch onderwijs

Kosmisch Onderwijs

Kosmisch Onderwijs is wereldoriëntatie in de breedste zin van het woord.

Het loopt als een rode draad door ons onderwijs, De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek bieden we dus niet als aparte vakken aan, maar geordend en in samenhang.

Materialen en lessen

Op onze school werken we met DaVinci, hierbij wordt uitgegaan van verwondering en betrokkenheid van de leerlingen. We werken met 30 thema’s in een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Met de doorlopende lijn leren leerlingen snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere! Zo leren de kinderen waar hun plek is in het grote geheel en dat ze ook verantwoordelijk zijn. Dat maakt ze bewust van respect voor elkaar, het milieu, de wereldvrede enz.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Davinci