Montessori-onderwijs

Maria Montessori

‘Leer mij het zelf te doen’ is het uitgangspunt in het Montessori-onderwijs. De methode is vernoemd naar de Italiaanse arts Maria Montessori. Zij ontdekte dat kinderen van eenzelfde leeftijd een zeer verschillend niveau kunnen hebben.

Wij geven eigentijds Montessori onderwijs gebaseerd op de visie van Maria Montessori, Montessori 2.0! 
Het montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode met als belangrijkste doel de leerling zoveel mogelijk ruimte te geven om als een geheel te ontwikkelen. 

De onderwijsmethode kenmerkt zich door: 
* erkenning van de ontwikkelingsfase - een kind heeft in elke fase een andere leer/ontwikkeling 
behoefte; 
* erkenning van de gevoelige periode- je bent in een bepaalde periode ontvankelijker om iets te leren; 
* verantwoordelijk voor jezelf, de ander en de omgeving; 
* individualiteit van de leerling: een kind mag zich in eigen tempo en interesses ontwikkelen. 
Bij het vormgeven van ons onderwijs, gaan wij uit van: ‘Leer mij het zelf te doen!’. 
Wij als montessorischool gaan ervan uit dat ieder kind wil en kan leren. Dat vertrouwen ligt, zonder het iedere dag te benoemen, binnen ons leer- en leefklimaat en om die ontwikkeling te ondersteunen is een voorbereidende rijke leeromgeving belangrijk. Een kind moet vanuit vertrouwen en verwondering in vrijheid met verantwoordelijkheid kunnen leren en verbinding kunnen maken.
De wijze waarop wij onderwijs vormgeven onderscheidt ons van de reguliere basisscholen. Zo zijn de klaslokalen op onze school voorbereid op die ontwikkeling. O.a. de kasten zijn open zodat ieder kind kan zien wat er in zit en er vrij uit kan pakken. Er zijn speciaal ontworpen materialen voor de 
zintuigelijke ontwikkeling en het leren begrijpen van rekenen, taal en lezen. Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal vormt de basis, de kern, van onze voorbereidende (leer)omgeving en staat daarom centraal in het lokaal en nodigtuit tot ontdekking en ontwikkeling!

Het onderwijs wordt gekenmerkt door het veelal aanbieden van individuele lesjes en aandacht voor de leerling. Er worden korte groepslesjes gegeven maar verder zoomen we in op de ontwikkeling van de leerling als individu. Dit betekent dat de leerkracht veel observeert en signaleert.
Tijdens de werkperiode gaat de leerling met zijn of haar eigen werk bezig of er wordt samengewerkt aan een werkje. Tijdens de werkperiode loopt de leerkracht de rondes. We kennen 2 soorten rondes. De “lopende ronde” en de “lesjesronde”. Tijdens de lopende ronde loopt de leerkracht via een vaste route langs alle leerlingen. Tijdens deze ronde kan de leerling korte vragen stellen, maar heeft de leerkracht ook de mogelijkheid om bij te sturen of een leerling even op weg te helpen. Dan volgt de lesjes ronde, waarin de leerkracht echt even 1 op 1 op de kruk naast de leerling gaat zitten en heel specifiek aandacht voor die leerling heeft. Er is nu tijd voor een lesje of uitgebreide feedback op een werkje van de leerling. Als alle leerlingen van een groepje zijn geweest volgt weer een lopende ronde.

Meer informatie

Meer weten over Montessori onderwijs? Door de website van de Nederlandse Montessori Vereniging te bezoeken, krijgt u een volledig beeld.