Groepen

Onderbouw

Op het moment dat een kind 4 jaar wordt, komt het in de onderbouw. Hier zitten ook de groepen 1 en 2.  
In de onderbouw beginnen we de dag in de kring. Om elkaar te begroeten en om te kijken wie er die dag wel en niet zijn. Daarna starten de leerlingen met zelfstandig werken. Ze werken met een zelfgekozen werkje of er wordt een werkje aangeboden. De leerkracht maakt rondes en biedt waar nodig begeleiding en geeft lesjes aan de kinderen. 

Tijdens het werken hebben de leerlingen de mogelijkheid te kiezen uit diverse activiteiten/werkjes. Ze kunnen kiezen uit de zintuiglijke-, reken- en taalmaterialen. Maar ze kunnen ook in de speelhoeken. Rond 10.00 uur is de ochtendpauze en vervolgens werken de kinderen verder.
We gaan minimaal 2 keer op een dag in de kring. In de kring bieden we groepslessen aan op taal-, reken-, sociaal- en emotioneel gebied. 

Eén keer in de week hebben we gymles van een gymdocent van het sportbedrijf. Op de andere dagen kunnen we het speellokaal gebruiken voor een gym- of spelles. 

Onderbouw A       

  • Juf Linda (maandag, woensdag, vrijdag) en juf Eline (dinsdag en donderdag)

Onderbouw B

  • Juf Henriët (maandag t/m vrijdag)

Middenbouw

In de middenbouw gaan de leerlingen als ze binnenkomen aan de slag. Er wordt eerst gekeken of er iets verbeterd of afgemaakt moet worden. Daar gaan de leerlingen eerst mee aan de slag. Een kort welkom, de planning van de dag doornemen of even een mededeling als iedereen binnen is en dan start de werkperiode.

Tijdens de werkperiode gaat de leerling met zijn of haar eigen werk bezig of er wordt samengewerkt aan een werkje. Tijdens de werkperiode loopt de leerkracht de rondes. 
De leerlingen kunnen zelf hun weg vinden in de klas. Ze weten waar de materialen staan en ruimen de gebruikte materialen ook weer keurig op, zodat de volgende leerling het weer terug kan vinden. De klas is verder zo ingericht dat de leerling alle materialen die het nodig heeft kan vinden in de groep. Daar heeft de leerling de leerkracht niet voor nodig. 

Er zijn ook groepslesjes voor spelling en rekenen. Na deze instructie kan de leerling hier op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau mee aan de slag. In de middenbouw is er aandacht voor kiezen en plannen. We verwachten van de leerlingen dat ze elke dag met taal en rekenen bezig zijn en ze worden daar ook in begeleid als dat niet lukt (door bijvoorbeeld een planner). 

Eén keer in de week wordt er een kosmische les gegeven waarbij de leerlingen samen aan de slag gaan met een kosmisch onderwerp (bijvoorbeeld over het ontstaan van de aarde). Ze kunnen na de les zelfstandig aan de slag met verschillende opdrachten. 
In de middenbouw gebeurt erg veel. De basis voor het taal- en rekenonderwijs wordt gelegd en een leerling kan ineens enorme stappen maken en ook een periode een enorme belangstelling hebben voor een bepaald vakgebied (bv taal of rekenen). 

Verder gaan we met de leerlingen twee keer in de week naar de gymzaal waar ze gymles hebben van een vakdocent.  

Groep 3

  • Juf Marigje (maandag en dinsdag) en juf Julissa (woensdag t/m vrijdag)

Middenbouw A

  • Juf Brenda (maandag) en juf Edith (dinsdag t/m vrijdag)

Middenbouw B

  • Juf Kaylee (maandag t/m vrijdag)

De bovenbouw 

In de bovenbouw beginnen de leerlingen direct, want binnen is beginnen. Het mapje met de planner wordt uit de la gepakt en het werk voor de dag wordt ingepland. Soms moet een leerling nog werk verbeteren of werk afmaken, dat doen de leerlingen eerst.

Daarna wordt gekeken naar nieuw werk, bijvoorbeeld: ‘Welk doel van rekenen en taal ga ik vandaag oefenen?’ Sommige doelen worden zelfstandig ingeoefend, andere doelen bieden de mogelijkheid om met klasgenoten samen te werken. Tijdens het werken maakt de leerkracht rondes door de klas. Hierin worden aan de tafel van de leerling vragen beantwoord of (individuele) lesjes gegeven.
Ook wordt er gedurende de werkperiode tijd gemaakt voor korte groepslesjes.  

's Ochtends hebben de leerlingen een flexibele fruitpauze. Tussen 09:00 uur en 10:30 uur bepalen zij zelf wanneer zij een kwartier pauze houden. De andere leerlingen werken dan heerlijk door.
Tussen de middag lunchen we wel gezamenlijk en na beide pauzes gaan we gezellig samen buiten spelen.

De dag wordt afgesloten met de taakjes. Elke leerling heeft een een week lang dezelfde taak die uitgevoerd moet worden. Dit varieert van het vegen van de klas, schoonmaken van de tafels, opruimen van de kasten, legen van de prullenbak enz. Op die manier dragen de kinderen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een nette en overzichtelijke werkomgeving. 

Twee momenten per week krijgt de bovenbouw gym van een vakdocent van het Sportbedrijf. Eén keer per week wordt door de eigen leerkracht een muziek- of drama-les gegeven.

De week wordt afgesloten met een les Kosmische Opvoeding en Ontwikkeling (KOO). Binnen KOO wordt gedurende ongeveer tien werken thematisch gewerkt, hierin komt ook wereldoriëntatie aanbod.  

Bovenbouw A

  • Meneer Hennie (maandag t/m vrijdag)

Bovenbouw B

  • Juf Caline (maandag t/m woensdag) en juf Marigje (donderdag en vrijdag)