Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

dinsdag 2 oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief over wetenswaardigheden van onze school.

Almelo Allee Kids Run
Op zondag 30 september deden 20 kinderen van onze school mee aan het Ben Hulshof Scholenkampioenschap. Tijdens deze run van 1,5 km hebben we laten zien dat wij heel goed kunnen hardlopen en onze school heeft dan ook een mooie tweede prijs behaald. Alle deelnemers goed gedaan en van harte gefeliciteerd! De foto’s komen op Facebook.

Kinderboekenweek
Deze week begint de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: “Vriendschap”. We nodigen iedereen uit om aanstaande woensdagochtend 3 oktober 2018 bij de opening aanwezig te zijn. Aansluitend is er voor alle ouders een ‘koffiemomentje’.
We zijn ook al druk bezig met een bijzondere afsluiting van de Kinderboekenweek. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Houd in ieder geval vrijdagmiddag 12 oktober vrij.

Herfstvakantie en studiedag
De herfstvakantie is van zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober 2018. Aansluitend volgt op maandag 29 oktober 2018 een studiedag van het team. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Gaat jouw kind naar BSO De Boemerang?
BSO de Boemerang (op het terrein van de Scoutingclub JF Kennedy) heeft een ouderraad. De ouder die nu vanuit onze school aan de ouderraad deelneemt, heeft afscheid genomen. De ouderraad is daarom op zoek naar een nieuwe ouder.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het fijn is als er iemand vanuit de ouders (waarvan de kinderen spelen bij de Boemerang) van de Montessorischool deelneemt aan de ouderraad van de BSO. Het houdt de informatielijnen kort en je kunt invloed uitoefenen op de kwaliteit van de opvang.
De ouderraad bestaat nu uit 4 ouders van de Weier, en 1 van de Montessori. De ouderraad heeft verschillende functies.
• Advies / Toezichthoudende functie
• Sociale functie

Adviesfunctie
Dit houdt in dat we de directie van Humanitas / De Cirkel als ook de leiding van onze BSO gevraagd en ongevraagd adviseren over de opvang, in al haar facetten.

Waar het gaat om onze BSO: Eén keer per jaar overleggen we met Zorah Snoek (de locatieleider) over hoe het gaat. Over het algemeen een zeer constructief overleg waarin we met elkaar wat lijnen uitzetten voor een kwalitatief goede en veilige opvang, zodat de BSO een fijne plek blijft voor de kinderen. Zorah informeert de ouders het hele jaar door over relevante zaken die we waar nodig weer delen met anderen.

Waar het gaat om de directie / het management van Humanitas / De Cirkel: Op sommige zaken hebben we officieel adviesrecht, op sommige zaken niet. Elke ouderraad vaardigt 1 persoon af naar een centrale ouderraadvergadering. De ouderraad van BSO De Boemerang kijkt steeds op basis van de agenda (inhoudelijke thema’s en beschikbaarheid) wie aan deze centrale vergaderingen deelneemt. Er is bijvoorbeeld een ouder die juridisch goed is onderlegd; zij pakt de juridisch getinte vergaderpunten op, als ze kan. Er is ook een ouder die meer verstand heeft van financiën, dus die ging dan bijvoorbeeld naar een avond over de tarieven.

Sociale functie
Er zijn ouders in de ouderraad die zich graag inzetten voor de leidsters met bijvoorbeeld De Dag van de Leidster. Zij zorgen voor een attentie. Ook als er een leidster ziek is, of als een leidster een kindje krijgt, hebben zij daar oog voor. In het verleden hielpen we wel eens met Sinterklaas, maar dat is de laatste jaren anders georganiseerd.

Vergaderfrequentie
De ouderraad komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar, plus dat er twee keer per jaar een centrale vergadering is waar op basis van de agenda / de beschikbaarheid iemand naar toe gaat. Daarnaast komt er af en toe een mailtje van Humanitas / De Cirkel binnen waarop een reactie nodig is. Er is geen vaste taakverdeling. Op basis van wie wat kan / wil doen, zorgen we samen dat het loopt. De vergaderingen zijn altijd ’s avonds.

Heb je interesse, meld je dan bij Anke Wiegmans (06 24 55 68 78) of ouderraadboemerang@gmail.com

Activiteiten maand oktober
We willen belangrijke data graag snel met u communiceren, zodat u hiermee rekening kunt houden. De kalender van de site is ingevuld, zodat u weet wanneer er bijvoorbeeld een studiedag is. Voor de maand oktober staan de data hieronder. Op verzoek is het vakantierooster nog eens toegevoegd.
3 t/m 14 oktober            Kinderboekenweek thema ‘Vriendschap’
Woensdag 3 oktober     Gezamenlijke start Kinderboekenweek en aansluitend koffiemoment
Vrijdag 12 oktober         Gezamenlijke afsluiting Kinderboekenweek. Meer info volgt.
Vrijdag 12 oktober         Unicef-loop Almelo
20 t/m 28 oktober         Herfstvakantie
Maandag 29 oktober     Studiedag; alle leerlingen vrij
Woensdag 31 oktober    Luizencontrole

Studiedagen 2018-2019: alle leerlingen zijn dan vrij
– Maandag 29 oktober 2018
– Maandag 25 februari 2019
– Maandag 25 en dinsdag 26 maart 2019
– Maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019
– Vrijdag 12 juli 2019

Vakantie schooljaar 2018-2019

Vakantiedata en vrije dagen

Herfstvakantie

Za 20-10-2018 tot en met Zo 28-10-2018

Kerstvakantie

Za 22-12-2018 tot en met Zo 06-01-2019

Voorjaarsvakantie

Za 16-02-2019 tot en met Zo 24-02-2019

Meivakantie

Vr 19-04-2019 tot en met Zo 05-05-2019

(Hierin vallen: Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart

Do 30-05-2019 tot en met Zo 02-06-2019

Pinksteren

Za 08-06-2019 tot en met Ma 10-06-2019

Zomervakantie

Za 13-07-2019 tot en met Zo 25-08-2019

Ziekmelden
Wilt u ziekmeldingen voortaan via Parro doorgeven? En ook graag voor 8.15 uur. Dan krijgt de leerkracht hier op tijd een melding van.

Communicatie
U ontvangt via twee kanalen informatie van de school.
1. via PARRO: u wordt als nieuwe ouder via een mail uitgenodigd om deel te nemen aan PARRO. U moet dan de app downloaden op uw telefoon of tablet. Via PARRO krijgt u informatie over schoolse zaken, maar ook over leuke weetjes die spelen in de klas van uw kind. Mocht u nog niet aangemeld zijn, vraag gerust bij de leerkracht hoe het werkt.
2. via MAIL: u krijgt maandelijks de nieuwsbrief en de kalender via de mail. Deze kunt u ook altijd terugvinden op onze website. Mocht u geen mail ontvangen van school horen wij dat graag!
Uiteraard kunt u ook informatie vinden op onze website en onze Facebookpagina.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Mocht u een zoon of dochter hebben die dit schooljaar of in het volgende schooljaar de leeftijd van 4 jaar bereikt, dan willen we u vragen om contact op te nemen met juf Joke om hem of haar in te schrijven. Mocht u andere ouders kennen die belangstelling hebben voor onze school dan kunnen we vanzelfsprekend een vrijblijvende rondleiding verzorgen.

We hopen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte te hebben gesteld van een aantal activiteiten bij ons op school.

Met vriendelijke groet namens alle leerkrachten

Arlette van Wijhe, locatieleider