Almelose Montessorischool
Home>Nieuws>Notulen Oudercommissie

Notulen Oudercommissie

donderdag 28 februari 2019

Op 27 februari heeft de oudercommissie weer een vergadering gehad. De notulen kunt u hier teruglezen.

De agenda voor het volgende overleg komt binnenkort op het prikbord. Mocht u aanvullende punten hebben of vragen/opmerkingen waar we vanuit de OC iets mee kunnen/moeten, laat het dan weten. U mag ons mailen: oc.montessori.almelo@gmail.com